Tutustu Helsingin ortodoksisen seurakunnan toimintaan ja suunnitelmiin:

Tekemisen suunnitelma 2023

Talousarvio (seurakunnan budjetti) 2023

TTS eli Toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2023-2025

Tuloslaskelma (TTS) vuosille 2023-2023

Kunnossapito- ja investointisuunnitelma vuosille 2023-2025 

Rahoitusosa vuosille 2023-2025

 

Vuoden 2022 seurakunnantarkastuksen pöytäkirja

 


VALTUUSTO

Tutustu neljännesvuosittain vaaleilla valitun ja ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttävän seurakunnanvaltuuston tehtäviin ja kokoonpanoon näillä sivuilla.

Valtuuston kokouksien pöytäkirjat:

2023

2022

2021

Pöytäkirjan liitteet:

Pöytäkirjan liitteet — aloitteet:

Edeltävän valtuuston toimikauden kokouksien pöytäkirjat löytyvät kootusti näiltä sivuilta. 

 

Valtuuston kokouksien esityslistat:

2023

2022

2021

Edeltävän valtuuston toimikauden esityslistat löytyvät näiltä sivuilta.


NEUVOSTO

Neuvoston kokouksien pöytäkirjat:

2023

2022

2021

Edeltävän neuvoston tekemät päätökset löytyvät näiltä sivuilta. 


Vaalilautakunnan kokouksien pöytäkirjat:

2023

 

Kiinteistölautakunnan kokouksien pöytäkirjat:

2023

2022

2021

Edeltävän kiinteistölautakunnan kokouksien pöytäkirjat löytyvät kootusti näiltä sivuilta. 

Seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa kokonaisuudessaan myös seurakunnan virallisella ilmoitustaululla (Liisankatu 29 A, 1. krs).