Tutustu Helsingin ortodoksisen seurakunnan toimintaan ja suunnitelmiin:

Vuosi 2024

Tekemisen suunnitelma 2024

Talousarvio (seurakunnan budjetti) 2024

Toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2024-2026

Kunnossapito- ja investointisuunnitelma vuosille 2024-2034

 

Vuoden 2022 seurakunnantarkastuksen pöytäkirja

 


VALTUUSTO

Tutustu neljän vuoden välein vaaleilla valitun ja ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttävän seurakunnanvaltuuston tehtäviin ja kokoonpanoon näillä sivuilla.

Valtuuston kokouksien pöytäkirjat:

2024

 

 

2023

2022

2021

Pöytäkirjan liitteet:

Pöytäkirjan liitteet — aloitteet:

Edeltävän valtuuston toimikauden kokouksien pöytäkirjat löytyvät kootusti näiltä sivuilta. 

 

Valtuuston kokouksien esityslistat:

2024