Tutustu Helsingin ortodoksisen seurakunnan toimintaan ja suunnitelmiin:

Tekemisen suunnitelma 2023

Talousarvio (seurakunnan budjetti) 2023

TTS eli Toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2023-2025

Tuloslaskelma (TTS) vuosille 2023-2023

Kunnossapito- ja investointisuunnitelma vuosille 2023-2025 

Rahoitusosa vuosille 2023-2025

 

Vuoden 2022 seurakunnantarkastuksen pöytäkirja

 

Vuosi 2024:

Tekemisen suunnitelma 2024

Talousarvio (seurakunnan budjetti) 2024

Toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2024-2026

Kunnossapito- ja investointisuunnitelma vuosille 2024-2034

 


VALTUUSTO

Tutustu neljän vuoden välein vaaleilla valitun ja ylintä päätösvaltaa seurakunnassa käyttävän seurakunnanvaltuuston tehtäviin ja kokoonpanoon näillä sivuilla.

Valtuuston kokouksien pöytäkirjat:

2023

2022

2021

Pöytäkirjan liitteet:

Pöytäkirjan liitteet — aloitteet:

Edeltävän valtuuston toimikauden kokouksien pöytäkirjat löytyvät kootusti näiltä sivuilta. 

 

Valtuuston kokouksien esityslistat:

2023

2022

2021

Edeltävän valtuuston toimikauden esityslistat löytyvät näiltä sivuilta.


NEUVOSTO

Neuvoston kokouksien pöytäkirjat:

2023

2022

2021

Edeltävän neuvoston tekemät päätökset löytyvät näiltä sivuilta. 


Vaalilautakunnan kokouksien pöytäkirjat:

2023


Kiinteistölautakunnan kokouksien pöytäkirjat:

2023

2022

2021

Edeltävän kiinteistölautakunnan kokouksien pöytäkirjat löytyvät kootusti näiltä sivuilta. 

Seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat tarkastuksen jälkeen luettavissa kokonaisuudessaan myös seurakunnan virallisella ilmoitustaululla (Liisankatu 29 A, 1. krs).


Asiakirjapyynnöt

Seurakuntalaisella on oikeus pyytää kopioita niistä toimielimien pöytäkirjoista ja muista seurakunnan asiakirjoista, joita ei ole määrätty salassa pidettäviksi.Seurakunnanvaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat ovat julkisia (ellei niitä ole erityisistä syistä julistettu salaisiksi) ja ne ovat nähtävissä aina pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen seurakunnan asiakaspalvelussa virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Liisankatu 29 A, 1. krs sekä seurakunnan internetsivuilla.

Asiakirjapyynnöt tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen hallinto.helsinki@ort.fi otsikolla Asiakirjapyyntö.

Asiakirjapyynnön voi lähettää myös postitse ja se tulee osoittaa seurakunnan hallinnolle ja viite: asiakirjapyyntö.

Asiakirjapyynnössä tulee ilmetä seuraavat tiedot:toimielin, yksilöity asiakirja, asiakirjan päivämäärä, pykälä  (mikäli pyyntö koskee vain tiettyä pykälää), liite