Päivän sana

Päivittäiset lukukappaleet ovat myös henkilökohtaisen rukouselämän tukiranka.

Päivittäinen, rukouksellinen Raamatun lukeminen on osa kristityn elämää. Tässä apuna on ensimmäisen kristillisen vuosituhannen aikana muotoutunut tapa määritellä vuoden jokaiselle päivälle omat tekstinsä jumalanpalveluksissa luettavaksi. Ne sopivat kuitenkin myös henkilökohtaisen rukouselämän tukirangaksi.

Pääsääntöisesti luettavat epistola- ja evankeliumitekstit määräytyvät pääsiäisen mukaan, ellei ole jokin erityinen juhla. Näin pääsiäisen kirkkaus valaisee läpi kirkkovuoden. Suuren paaston arkipäivinä lukukappaleina on ainoastaan Vanhan testamentin tekstejä. Päivittäiset lukukappaleet on helppo etsiä myös perinteisestä ortodoksisesta käsikalenterista.

18.11.2019

1. Tess. 2:20–3:8

20 Tehän juuri olette meidän kunniamme ja riemumme. 3:1 Niinpä, kun emme enää kestäneet kauempaa, päätimme itse jäädä Ateenaan 2 ja lähetimme teidän luoksenne veljemme Timoteuksen, Jumalan työtoverin Kristuksen evankeliumin julistajana. Hänen tuli vahvistaa teitä ja rohkaista uskoanne, 3 jottei kukaan horjuisi, vaikka teitä näin ahdistetaan. Sehän on meidän osamme, niin kuin itse tiedätte. 4 Jo ollessamme teidän luonanne sanoimme, että me joudumme kärsimään vainoa. Ja juuri niin on käynyt, kuten tiedätte. 5 Siksi en enää kestänyt kauempaa vaan lähetin Timoteuksen ottamaan selkoa teidän uskostanne. Pelkäsin näet, että kiusaaja on onnistunut aikeissaan ja vaivannäkömme menee hukkaan. 6 Nyt Timoteus on palannut teidän luotanne tänne ja tuonut meille hyviä uutisia teidän uskostanne ja rakkaudestanne. Hän kertoi, että te muistelette meitä aina iloiten ja kaipaatte meitä yhtä paljon kuin me teitä. 7 Näin te olette, veljet, omalla uskollanne valaneet meihin rohkeutta kaiken hädän ja ahdingon keskellä. 8 Nyt voimme taas elää, jos te kerran pysytte lujasti Herran yhteydessä

Luuk. 17:20–25

20 Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. 21 Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."* 22 Opetuslapsilleen hän sanoi: "Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivän mutta ette saa nähdä. 23 Teille sanotaan silloin: 'Hän on tuolla', ja: 'Hän on täällä', mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. 24 Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä. 25 Mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon, ja tämä sukupolvi hylkää hänet. *) Toinen tulkinta: sisäisesti teissä.