Lakisääteisiä lautakuntia seurakunnassa ovat kiinteistölautakunta sekä vaalilautakunta. Lautakunnat asettaa seurakunnanvaltuusto toimikaudekseen.

Seurakunnanneuvosto puolestaan asettaa toimikaudekseen toimikunnat, jotka avustavat neuvostoa eri tehtäväalueiden osalta. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on yhteensä viisi toimikuntaa: diakoniatoimikunta, kasvatustoimikunta, kirjastotoimikunta, TTS-toimikunta ja viestintätoimikunta. Kunkin toimikunnan toimintaa ohjaa seurakunnanvaltuuston hyväksymä työjärjestys.

Lautakunnat valtuustokaudella 2016–2019

Kiinteistölautakunta

Mika Kontkanen, Ulla Saarinen, Ajla Selenic, Pär Silén, Kari Syrjö

Kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Markku Salminen ja varapuheenjohtajana hallintopäällikkö Kristiina Mendes.

Vaalilautakunta

Okko Balagurin, Marketta Haapsaari, Kimmo Taljavaara

Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Markku Salminen.

Toimikunnat valtuustokaudella 2016–2019

Diakoniatoimikunta

Liisa Toppila (nunna Elisabet), Taina Cederström, Petri Gyllström, Anssi Jalonen, Ritva Karttunen

Kasvatustoimikunta

Johanna Miettinen, Arto Vaahtokari, Vladimira Therman, Dimitri Tolonen, Maija Kyöttinen

Kirjastotoimikunta

Timo Lehmuskoski, Matti Pulkkinen, Natalia Baschmakoff, Seija Lappalainen, Jukka Englund

TTS-toimikunta

Ritva Bly, Tuula Hakamies, Lasse Saarinen, Maria Mountraki, Kim Kilpinen

Viestintätoimikunta

Anu Heikkilä, Jarmo Kinnula, Marianna Ruutala, Urpo Uotila, Jukka Vehkaoja