Kuka voi osallistua?

Synnintunnustukseen eli katumuksen sakramenttiin voi osallistua jokainen ortodoksisen kirkon jäsen noin seitsemästä ikävuodesta alkaen. Usein ortodoksi osallistuu toimitukseen kuitenkin ensi kertaa kristinoppileirin yhteydessä. Katumuksen sakramentti pyritään järjestämään kirkossa tai rukoushuoneessa, joskus pakottavista syistä myös muualla.

Sakramentilla on monta nimitystä: katumuksen sakramentti, synnintunnustus, ripittäytyminen tai rippi.

Valmistautuminen katumuksen sakramenttiin

Katumuksen sakramentin tarkoitus on eheyttää ihmisen hengellistä ja sielullista elämää. Ihanteellisimmillaan katumuksen mysteeri on silloin kun ihminen on huomannut omissa teoissaan, sanoissaan tai kanssakäymisessään toisten kanssa jotakin parannettavaa. Valmistautuessaan toimitukseen, osallistuva voi miettiä onko hän aiheuttanut väärillä valinnoillaan lähimmäisilleen mielipahaa, riitaa tai kaunaa tai onko hänen omissa elämäntavoissaan tai tottumuksissaan jotakin sellaista, jonka voi tunnistaa synniksi. Voi ihminen tehdä pahaa itselleenkin.

Mitä synti on?

Synti on kaikkea sitä, mikä erottaa meitä Jumalasta ja toisista ihmisistä. Ylpeys, kateus, pahan puhuminen, nautintojen jano ja hillitön elämä. Lista on pitkä, eikä ole tarkoituksenmukaista luetella erikseen kaikkia synnintekoja tai sieluntiloja.

Milloin katumuksen sakramenttiin tulisi osallistua?

Katumuksen sakramenttiin olisi hyvä osallistua erityisesti paastojen aikana. Tällöin se tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen paastoa ja hyvinvointia. Voit sopia katumuksen sakramentin toimittamisesta suoraan omanvakituisen rippi-isäsi kanssa tai sopia ajankohdan suoraan seurakunnan päivystävän papin kanssa kenen tahansa papin toimitettavaksi. Synnintunnustus pyritään järjestämään tarvittaessa mahdollisimman pian.

Toimituksen kulku

Katumuksen sakramentissa läsnä ovat katuja, pappi ja Kristus, joka on varsinainen synnintunnustuksen vastaanottaja ja syntien anteeksiantaja. Pappi on läsnä ihmisen edustajana ja todistajana, kenties myös hengellisenä ohjaajana. Varsinainen parannuksen teko jää katuvan itsensä tehtäväksi, vaikka Kristus antaakin kaikki kadutut synnit anteeksi. Pappi ei ole tuomari, arvostelija tai kuulustelija eikä hän saa tuoda esille katuvan syntejä, vaikka tuntisi niitä huomaavankin.

Toimituksessa käytetään ristiä, evankeliumikirjaa sekä papin tai piispan liturgista vaatetta, epitrakiilia. Tämän pappi laittaa, lausuessaan synninpäästörukouksen, synnintunnustuksen tehneen ja polvistuneen tai päänsä kumartaneen ihmisen pään päälle. Kirkon apostolisuus näkyy siinä, että tarvitaan tehtäväänsä vihitty piispa tai pappi – apostolien antamalla valtuudella – toimittamaan synnintunnustus tai paremmin sanoen avustamaan siinä Kristusta. Tässä mielessä rippi-isän merkitystä ei tule liioitella.

Syntien anteeksiannon vapauttavaksi merkiksi katunut nousee ylös ja suutelee pyhää evankeliumikirjaa ja ristiä, parhaassa tapauksessa tiukasti päättäneenä luopua pahoista teoistaan ja sanoistaan. Lopuksi rippilapsi voi pyytää rippi-isältään siunauksen. Kerran kadutut synnit palavat pois, tuhoutuvat, lakkaavat vaikuttamasta. Niitä ei pidä muistella, eikä niissä enää piehtaroida.

Jos ja kun ihminen lankeaa uudelleen, hänen tulee jälleen nousta yrittämään parannusta omalla päätöksellään ja katumuksen sakramenttiin osallistumalla. Kuinka monesti tulee nousta parannukseen? Yhtä monesti, kuin lankeaa syntiin. Näin kirkon viisaat ohjaajat opettavat.

Katumuksen sakramentti edeltää myös mirhalla voitelun sakramenttia  silloin kun aikuinen liitetään ortodoksiseen kirkkoon. Katumuksen kautta myös ortodoksisen kirkon jäsenyydestä luopuneet voivat palata kirkon huomaan.

Synninpäästörukouksen teksti tuo esille katumuksen mysteerin ytimen:

”Jumala, joka profeetta Naatanin kautta antoi anteeksi syntinsä tunnustaneelle Daavidille, katkerasti Herransa kieltämistä itkeneelle Pietarille, Herran jalkojen juuressa itkeneelle syntiselle naiselle, publikaanille ja tuhlaajapojalle, antakoon anteeksi myös sinulle minun syntisen kautta kaiken niin tässä kuin tulevassa ajassa, sovittakoon sinut pyhän Kirkkonsa kanssa ja yhdistäköön sinut siihen Kristuksessa Jeesuksessa ja asettakoon sinut tuomituksi tulematta peljättävän istuimensa eteen. Sen tähden murehtimatta enää tunnustettuja rikkomuksia mene rauhaan.”