2.5.2024

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuston vuoden ensimmäinen lakisääteinen kokous  oli määrä pitää Helsingissä seurakuntasalilla (Unioninkatu 39 A, sisäpiha) torstaina 23. toukokuuta kello 17.30. Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa kuitenkin katsotaan, ettei kokousta ole laillisesti koollekutsuttu.

Kokouksen on kutsunut koolle valtuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittu Jefim Brodkin. Hiippakunnan piispa, arkkipiispa Leo, ei ole kuitenkaan vahvistanut Brodkinin valintaa puheenjohtajaksi, vaan edellyttänyt, että Brodkin sopii tapaamisajan hänen kanssaan. Arkkipiispa Leo on sitemmin vahvistanut 1. varapuheenjohtajan Ritva Blyn sekä 2. varapuheenjohtaja Anatoli Lappalaisen valinnat.  Hiippakunnan piispan tulee kirkkolain mukaan vahvistaa valtuuston puheenjohtajien vaalit. Valtuuston voi kutsua koolle valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai eriyisessä tilanteessa myös hiippakunnan piispa.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen katsoo, ettei kokousta ole laillisesti koollekutsuttu, sillä Jefim Brodkinin vaalia ei ole vahvistettu. Näin ollen kokous ei ole laillinen, ja varsinainen tilinpäätöskokous tulee kutsua uudelleen koolle.

Puheenjohtajavalinnan jäätyä avoimeksi vuoden 2024 valtuuston kokoukset ovat olleet vaakalaudalla ja oikaisuvaatimuksien sekä koollekutsumisen laillisuuden arvioinnin kohteina. Valtuuston edellinen, 18.4. pidetty valtuuston kokousta ei ole toistaiseksi vahvistettu seurakunnanneuvostossa. Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus käsittelee kolmen seurakunnan valtuutetun tekemää oikaisuvaatimusta koskien 18.4. pidetyn valtuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuutta. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, ettei arkkipiispa Leolla ollut perusteita kutsua kokousta koolle tai määrätä kokoukselle erillistä puheenjohtajaa. Oikaisuvaatimus on kirkollishallituksen käsiteltävänä.

Valtuusto pitää I sääntömääräisen kokouksensa vuosittain toukokuussa. Kokouksessa käsitellään seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätös, vuosikertomus sekä erillisrahastojen tilinpäätökset.. 23.5.2024 koolle kutsutun seurakunnanvaltuuston kokouksen esityslistalla oli tilinpäätöskokouksen tavanomaiset asiat (pdf)

 

Korjattu 21.5.2024:
Muokattu otsikkoa. Aiemmin luki, että valtuuston tilinpäätöskokous pidetään Helsingissä 23.5. Seurakunta kuitenkin katsoo, ettei kokous ole laillisesti koollekutsuttu, minkä vuoksi tilinpäätöskokouksen ajankohta ei ole toistaiseksi tiedossa. 
Muokattu ingressiä ja leipätekstiä. Toisin kuin aiemmin on uutisoitu, kokousta ei lähetetä suoratoistona Helsingin ortodoksisen seurakunnan YouTube-kanavalle.

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset