Vaaleilla valittu valtuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta; Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. Myös hiippakunnan piispa tai kirkollishallitus voivat kutsua kokouksen koolle.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto 2021–2023
(Kuvasta puuttuvat valtuuston jäsenet Risto Murto, Markku Pelkonen ja Irina Väisänen. Lisäksi Maria Mountraki nousi kuvasta puuttuvan Soili Penttosen tilalle valtuustoon syksyllä 2022).

Lakisääteisiä lautakuntia seurakunnassa ovat kiinteistölautakunta sekä vaalilautakunta. Lautakunnat toimivat valtuuston alaisuudessa. Lisäksi seurakunnassa toimii seurakunnanneuvoston asettamat toimikunnat, joiden työjärjestykset valtuusto hyväksyy.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Seurakunnanvaltuuston jäsenet 2021–2023

Brodkin Jefim, puheenjohtaja
Bly Ritva, 1. varapuheenjohtaja
Brodkin Leena
Juntunen Pertti
Karpin Miika
Kilpinen Kim
Kontkanen Mika
Lampinen Marina,
Lappalainen Anatoli
Lindström Anja
Mountraki, Maria
Murto Risto
Palola Elina, 2. varapuheenjohtaja
Pelkonen Markku
Saarinen Ulla
Salminen Markku, kirkkoherra
Soraniva Anna
Stenberg Andreas
Tamminen Elise
Virolainen Joonas
Väisänen Irina

Kiinteistölautakunnan jäsenet

Salminen Markku, puheenjohtaja
Mendes Kristiina, varapuheenjohtaja
Virve Rannela
Räntilä Riitta
Sailo Sami
Silén Pär
Walldén Tom

Isännöitsijät

Ahvenisto, Hämeenlinna: Kirsi Backman
Forssa: Heikki Halme
Hanko: Alan Jeffrey
Hautausmaa: Tehtävä avoinna
Heinola: Mikko Äikäs
Hyvinkää: Aki Korpela, Mikko Kuri
Hämeenlinna: Kirsi Backman
Järvenpää: Jyrki Vaara
Kaunisniemi: Antti Salpakari
Klaukkala: Aune Svennevig
Kotikirkko: Pär Silen
Lahti: Jari Joska
Lohja: Seppo Pesonen
Myllypuro: Okko Balagurin
Pyhän Kolminaisuuden kirkko: Irina Axinina
Porvoo: Jorma Kupari
Tapiola: Eero Tiinus
Tikkurila: Tauno Riepponen
Uspenskin katedraali: Jukka Vehkaoja

Vaalilautakunnan jäsenet

Koivisto Aila
Kuri Mikko
Litonius Marie-Louise

Valtuuston kokoukset

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä käydyistä keskusteluista laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.