Seurakunnanvaltuusto 2016–2019. Takarivissä vasemmalta Joonas Virolainen, Mika Kontkanen, Jari Pylvänäinen, Frank Larsson, Sergei Podschivalow, Mikael Lampinen, Lauri Railas, Arvo Kokkonen ja Petteri Lalu. Edessä Ulla Saarinen, Maria Mountraki, Katarine Lindstedt, Eija Forsvik, Elina Palola, Markku Salminen, Aleksi Saveljeff, Elisabet Karlsson, Maria Lampinen, Tuula Leino, Seija Lappalainen ja Soili Penttonen. Kuvasta puuttuu Urpo Uotila.

Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Lakisääteisiä lautakuntia seurakunnassa ovat kiinteistölautakunta sekä vaalilautakunta. Lautakunnat toimivat valtuuston alaisuudessa. Lisäksi seurakunnassa toimii seurakunnanneuvoston asettamat toimikunnat, joiden työjärjestykset valtuusto hyväksyy.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Valtuuston puheenjohtajisto 2018

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Arvo Kokkonen (Vihti), 1. varapuheenjohtaja Elina Palola (Helsinki), 2. varapuheenjohtaja Maria Mountraki (Helsinki)

Valtuuston kokoukset

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä käydyistä keskusteluista laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.