Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Lakisääteisiä lautakuntia seurakunnassa ovat kiinteistölautakunta sekä vaalilautakunta. Lautakunnat toimivat valtuuston alaisuudessa. Lisäksi seurakunnassa toimii seurakunnanneuvoston asettamat toimikunnat, joiden työjärjestykset valtuusto hyväksyy.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Seurakunnanvaltuuston jäsenet 2021–2023

Brodkin Jefim, puheenjohtaja
Brodkin Leena
Juntunen Pertti
Karpin Miika
Kilpinen Kim
Kontkanen Mika
Lampinen Marina, 2. varapuheenjohtaja
Lappalainen Anatoli, 1. varapuheenjohtaja
Lindström Anja
Murto Risto
Palola Elina
Pelkonen Markku
Penttonen Soili
Saarinen Ulla
Salminen Markku, kirkkoherra
Soraniva Anna
Stenberg Andreas
Tamminen Elise
Virolainen Joonas
Väisänen Iryna

Kiinteistölautakunnan jäsenet

Markku Salminen, puheenjohtaja
Kristiina Mendes, varapuheenjohtaja
Sami Sailo
Riitta Räntilä
Pär Silénin
Tom Walldén
Virve Rannela

Isännöitsijät

Ahvenisto, Hämeenlinna: Toni Rasilainen
Forssa: Heikki Halme
Hanko: Alan Jeffrey
Hautausmaa: Gaius Säteri
Heinola: Mikko Äikäs
Hyvinkää: Aki Korpela, Mikko Kuri
Hämeenlinna: Kirsi Backman
Järvenpää: Jyrki Vaara
Kaunisniemi: Peti Gyllström
Klaukkala: Aune Svennevig
Kotikirkko: Pär Silen
Lahti: Juha Romanov
Lohja: Seppo Pesonen
Myllypuro: Okko Balagurin
Pyhän Kolminaisuuden kirkko: Irina Axinina
Porvoo: Jorma Kupari
Tapiola: Eero Tiinus
Tikkurila: Tauno Riepponen
Uspenskin katedraali: Jukka Vehkaoja

Vaalilautakunnan jäsenet

Aila Koivisto
Mikko Kurin
Marie-Louise Litonius

Valtuuston kokoukset

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä käydyistä keskusteluista laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.