Syksyllä 2019 valittu seurakunnanvaltuusto kokoontui ensimmäistä kertaa 23.1.2020.

Seurakunnanvaltuusto

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana.

Lakisääteisiä lautakuntia seurakunnassa ovat kiinteistölautakunta sekä vaalilautakunta. Lautakunnat toimivat valtuuston alaisuudessa. Lisäksi seurakunnassa toimii seurakunnanneuvoston asettamat toimikunnat, joiden työjärjestykset valtuusto hyväksyy.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Marraskuun 2019 vaaleissa valittu Helsingin ortodoksisen seurakunnan uusi valtuusto kokoontui järjestäytymiskokoukseensa torstaina 23. tammikuuta seurakuntasalille. Valtuusto päätti lukuisista luottamushenkilöiden valinnoista.

Seurakunnanvaltuusto valitsi uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2020 Ritva Blyn. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Maria Mountraki ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Elina Palola.

Seurakunnanneuvostoon toimikaudelle 2020–2021 valittiin Elina Palola, Marianna StolbowKristian WahlbeckLasse SaarinenTomi MononenSoili PenttonenMarie Louise Litonius ja Dimitri Qvintus.

Lisäksi neuvostoon kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä seurakunnan pääkirkon eli Uspenskin katedraalin isännöitsijä sekä kirkkoherra.

Korjattu myöhemmin: Neuvoston ja valtuuston kausi jää vuonna 2020 vain vuoden mittaiseksi neljän vuoden sijasta johtuen Lahden ja Hämeenlinnan seurakuntien liittymisestä seurakuntaamme. Seurakunnassa toimitettiin uudet valtuustovaalit 1.-15.11.2020.

Kiinteistölautakunnan jäseniksi valtuusto valitsi Mika KontkasenSonja JuolanUlla SaarisenPär Silénin ja Ajla Selenicin.

Vaalilautakunnassa jatkavat Marketta HaapsaariKimmo Taljavaara ja Okko Balagurin.

Valtuusto päätti myös seurakunnan kirkkojen ja rukoushuoneiden isännöitsijöistä. Tehtävään valittiin seuraavat henkilöt:

Uspenskin katedraali: Jukka Vehkaoja

Hautausmaa: Jukka Vehkaoja

Tikkurila: Tauno Riepponen

Järvenpää: Jyrki Vaara

Kaunisniemi: Petri Gyllström

Pyhä Kolminaisuus: Herman Merras

Kotikirkko: Pär Silén

Lohja: Seppo Pesonen

Tapiola: Tommi Ilmonen

Hanko: Alan Jeffery

Porvoo: Jorma Kupari

Klaukkala: Aune Svennevig

Myllypuro: Okko Balagurin

Lisäksi valtuusto valitsi maallikkoedustajan Helsingin ortodoksisen hiippakunnan hiippakuntaneuvostoon. Tehtävään valittiin Anja Lindström.

Valtuuston kokoukset

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä käydyistä keskusteluista laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.


Korjattu myöhemmin: Neuvoston ja valtuuston kausi jää vuonna 2020 vain vuoden mittaiseksi neljän vuoden sijasta johtuen Lahden ja Hämeenlinnan seurakuntien liittymisestä seurakuntaamme.