Nykyisen valtuuston toimikausi jatkuu kunnes uusi valtuusto valitaan.

Seurakunnan nykyisen valtuuston toimikauden on ollut määrä päättyä vuoden 2023 loppuun mennessä ja uuden valtuuston aloittaa nelivuotiskauden vuoden 2024 alusta lukien. 20.9. Kirkollishallitus kuitenkin kumosi valtuuston vaalialueita koskevan päätöksen, palautti vaalit valmisteluun ja keskeytti näin vaalit Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Valtuustovaalien uusi ajankohta ei ole vielä tiedossa. Asiassa on menossa kahden valtuutetun kantelu hallinto-oikeuteen kirkollishallituksen päätöksestä.

 

Valtuustotyöskentely

Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta; Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. Myös hiippakunnan piispa tai kirkollishallitus voivat kutsua kokouksen koolle.

Lakisääteisiä lautakuntia seurakunnassa ovat kiinteistölautakunta sekä vaalilautakunta. Lautakunnat toimivat valtuuston alaisuudessa. Lisäksi seurakunnassa toimii seurakunnanneuvoston asettamat toimikunnat, joiden työjärjestykset valtuusto hyväksyy.

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

 

Seurakunnanvaltuuston jäsenet 2021–2023 sekä vuonna 2024, kunnes uusi valtuusto valitaan

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto 2021–2023 sekä 2024
(Kuvasta puuttuvat valtuuston jäsenet Risto Murto, Markku Pelkonen ja Irina Väisänen. Lisäksi Maria Mountraki nousi kuvasta puuttuvan Soili Penttosen tilalle valtuustoon syksyllä 2022).

Brodkin Jefim, valittu puheenjohtaja, jonka vaalin hiippakunnna piispa jättänyt vahvistamatta (edellyttää tapaamista piispan kanssa)
Bly Ritva, 1. varapuheenjohtaja
Brodkin Leena
Juntunen Pertti
Karpin Miika
Kilpinen Kim
Kontkanen Mika
Lampinen Marina,
Lappalainen Anatoli, 2. varapuheenjohtaja
Lindström Anja
Mountraki, Maria
Murto Risto
Palola Elina
Pelkonen Markku
Saarinen Ulla
Salminen Markku, kirkkoherra
Soraniva Anna
Stenberg Andreas
Tamminen Elise
Virolainen Joonas
Väisänen Irina

Kiinteistölautakunnan jäsenet

Salminen Markku, puheenjohtaja
Mendes Kristiina, varapuheenjohtaja
Virve Rannela
Räntilä Riitta
Sailo Sami
Silén Pär
Walldén Tom

Isännöitsijät

Ahvenisto, Hämeenlinna: Kirsi Backman
Forssa: Heikki Halme
Hanko: Alan Jeffrey
Hautausmaa: Tehtävä avoinna
Heinola: Mikko Äikäs
Hyvinkää: Aki Korpela, Mikko Kuri
Hämeenlinna: Kirsi Backman
Järvenpää: Jyrki Vaara
Kaunisniemi: Antti Salpakari
Klaukkala: Aune Svennevig
Kotikirkko: Pär Silen
Lahti: Jari Joska
Lohja: Seppo Pesonen
Myllypuro: Okko Balagurin
Pyhän Kolminaisuuden kirkko: Irina Axinina
Porvoo: Jorma Kupari
Tapiola: Eero Tiinus
Tikkurila: Tauno Riepponen
Uspenskin katedraali: Jukka Vehkaoja

Vaalilautakunnan jäsenet

Koivisto Aila
Kuri Mikko
Litonius Marie-Louise

Valtuuston kokoukset

Seurakunnanvaltuuston istunnot ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi, tai jollei toimielin muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä. Suljetussa istunnossa esitetyt ja siinä käydyistä keskusteluista laaditut asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jos niin laissa säädetään.

 

2024

 

 

Valtuuston kokouksien pöytäkirjat:

2023

2022

2021

Pöytäkirjan liitteet:

Pöytäkirjan liitteet — aloitteet:

Edeltävän valtuuston toimikauden kokouksien pöytäkirjat löytyvät kootusti näiltä sivuilta. 

 

Valtuuston kokouksien esityslistat:

2023

2022

2021

Edeltävän valtuuston toimikauden esityslistat löytyvät näiltä sivuilta.