Seurakunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen toimeenpanovallan käyttäjäksi seurakunnanneuvoston. Seurakunnanneuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Varapuheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Neuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Neuvoston kokoukset

Seurakunnanneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Muiden toimielinten kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää.

Seurakunnanneuvosto 2020-2023

Seurakunnanneuvostoon toimikaudelle 2020–2023 valittiin Elina PalolaMarianna StolbowKristian WahlbeckLasse SaarinenTomi MononenSoili PenttonenMarie Louise Litonius ja Dimitri Qvintus.

Lisäksi neuvostoon kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä seurakunnan pääkirkon eli Uspenskin katedraalin isännöitsijä Jukka Vehkaoja sekä kirkkoherra Markku Salminen.

Kiinteistölautakunnan jäseniksi valtuusto valitsi Mika KontkasenSonja JuolanUlla SaarisenPär Silénin ja Ajla Selenicin.

Vaalilautakunnassa jatkavat Marketta HaapsaariKimmo Taljavaara ja Okko Balagurin.