Seurakunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen toimeenpanovallan käyttäjäksi seurakunnanneuvoston. Seurakunnanneuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Varapuheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Neuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Neuvoston kokoukset

Seurakunnanneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Muiden toimielinten kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää.

Seurakunnanneuvoston jäsenet 2021–2023 sekä 2024

Salminen Markku, kirkkoherra, puheenjohtaja
Haukka Jari
Karhapää Jukka, 2. varapuheenjohtaja
Mountraki Maria
Niemi Ludmila
Pylvänäinen Jari
Railas Lauri, 1. varapuheenjohtaja
Tchervinskij Anna
Vehkaoja Jukka
Wessman Erja
Äikäs Mikko

Seurakunnanneuvoston kokouksien pöytäkirjat:

2024

2023

2022

2021

Edeltävän neuvoston tekemät päätökset löytyvät näiltä sivuilta.