Seurakunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen toimeenpanovallan käyttäjäksi seurakunnanneuvoston. Seurakunnanneuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Varapuheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Neuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla.

Neuvoston kokoukset

Seurakunnanneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Muiden toimielinten kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää.

Seurakunnanneuvosto 2016–2019

Böös Erkki
Fagerlund Harry
Haikala Tuovi
Kemppi Hanna
Litonius Marie-Louise
Nordell Risto
Nunna Elisabet (Liisa Toppila)
Ratschinsky Liisa
Stenberg Andreas
Salminen Markku
Therman Vladimira

Seurakunnanneuvoston asettaa seurakunnanvaltuusto. Seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä nunna Elisabet (Liisa Toppila) ovat itseoikeutettuja neuvoston jäseniä.

Pappien ja kanttoreiden edustajana toimii pastori Teo Merras.

Seurakunnanneuvoston puheenjohtajisto 2018

Seurakunnanneuvoston puheenjohtaja kirkkoherra Markku Salminen, 1. varapuheenjohtaja Tuovi Haikala, 2. varapuheenjohtaja Erkki Böös.