Seurakuntaan haetaan tiedottajan sijaista

Helsingin ortodoksinen seurakunta on maamme suurin ortodoksinen seurakunta. Kolmannes Suomen ortodokseista kuuluu Helsingin seurakuntaan, eli lähes 20 000 henkilöä.  Seurakunnan henkilöstömäärä on noin 65.

Seurakunta on osa Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakuntaa. Seurakunnan pääkirkkona toimii Uspenskin katedraali, joka on myös Suomen ortodoksisen kirkon pääkirkko.

Helsingin ortodoksinen seurakunta on monimuotoinen niin toiminnallisesti, kielellisesti kuin alueellisestikin. Vuoden 2021 alusta Helsingin, Hämeenlinnan ja Lahden seurakunnat yhdistyvät virallisesti. Seurakunnan toimintaa säätelee laki ortodoksisesta kirkosta ja kirkkojärjestys.

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee tiedottajaa määräaikaiseen työsuhteeseen vanhempainvapaan sijaiseksi ajalle 01.03.2021-31.03.2022. Työ on kokoaikainen (36,15h viikossa).

Tiedottaja aloittaa työnsä uudessa, isossa seurakunnassa ja vastaa seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuudesta. Tähän sisältyvät viestinnän strategiset linjaukset, viestinnän suunnittelu ja sisällöntuotanto sekä viestinnän arviointi. Tiedottaja vastaa kirkkoherralle mediasuhteista ja myönteisen julkisuuskuvan rakentamisesta. Hän vastaa internet- ja pääsääntöisesti myös intrasivuston sisällöntuotannosta ja päivittämisestä sekä sosiaalisen median kanavista.

Tiedottaja tukee johtoa viestinnän ammattilaisena sekä suunnittelee ja tuottaa viestinnän sisältöjä yhteistyössä seurakunnan eri alueiden ja toimintojen kanssa. Tiedottaja myös valmistelee oman tehtäväalueensa asioiden esittelyt luottamuselinten käsittelyyn ja vastaa tehtäväaluetta koskevan talousarvion laadinnasta, seurannasta ja raportoinnista.

Sijaisuus painottuu erityisesti muutosviestintään, koska Helsingin ortodoksinen seurakunta yhdistyy 01.01.2021 alkaen Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntiin muodostaen näin aiempaa suuremman kokonaisuuden. Uudessa tilanteessa viestinnässä painottuvat viestintästrategian toteuttaminen ja seuranta sekä viestinnän suunnittelu koko uutta seurakuntaa palvelevaksi. Tärkeä osa työtä on muutoksen sanoittaminen seurakuntalaisille sekä eri sidosryhmille selkeästi ja nopeasti eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Sijaisuuden hoitaminen edellyttää vahvaa substanssiosaamista, monipuolista viestintäalan tuntemusta ja monitasoisten kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävässä edellytetään vahvaa Suomen ortodoksisen kirkon ja ortodoksisuuden tuntemusta, erinomaista suomen kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä matkustusvalmiutta. Tehtävässä tulee ymmärtää niin seurakunnan kuin koko kirkon toiminnan tavoitteet. Seurakunnan koon takia tehtävään liittyy myös valtakunnallinen vaikuttavuus.

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Poikkeustapauksessa voidaan hyväksyä myös muu koulutus. Suomen ortodoksisen kirkon jäsenyys sekä monipuolinen kielitaito katsotaan tehtävän hoitamisen kannalta eduksi. Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 4.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolle osoitettu hakemus ja cv tulee toimittaa 08.01.2021 kello 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi.

Haastatteluun voidaan kutsua jo hakuaikana. Haastattelut pyritään suorittamaan seurakunnan keskustoimipisteessä Helsingin Liisankadulla tai tarpeen mukaan etähaastatteluna.

Lisätietoja tehtävästä antaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen, markku.salminen@ort.fi / puh. 040 501 6190 sekä ma tiedottaja Susanna Somppi susanna.somppi@ort.fi / puh. 0400 882 042.

 

Hautausmaalle haetaan kausityöntekijöitä ja kesäharjoittelijoita

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee Lapinlahden hautausmaalle Helsinkiin seitsemää kausityöntekijää/kesäharjoittelijaa kevät- ja kesäkaudelle 2021. Kausityöntekijät/kesäharjoittelijat palkataan 5 viikosta 5,5 kuukauteen kestäviin työsuhteisiin huhtikuu-syyskuu väliselle ajalle (12.4.-30.9. / 3.5.-30.7. / 7.6.-30.7. / 14.6.-16.7.).

Kausityöntekijöiden/kesäharjoittelijoiden tehtäviin kuuluu seurakunnan hautausmaan ja piha-alueiden sekä seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoito- ja kunnossapitotyötä, mm. kitkemistä, haravointia, istutusta ja nurmikon leikkaamista.

Edellytämme hakijalta vähintään tyydyttävää suomenkielen taitoa sekä 16 vuoden ikää. Eduiksi katsotaan ortodoksisen perinteen tunteminen ja viheralan työkokemus ja/tai koulutus. Odotamme hakijalta reipasta ja positiivista asennetta, ahkeruutta ja täsmällisyyttä sekä kykyä fyysiseen ulkotyöhön. Tarjoamme hyvän työympäristön sekä monipuoliset tehtävät.

Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa.

Vapaamuotoisen hakemuksesi ja ansioluettelosi voit lähettää osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa hautausmaan esimies, vastaava vahtimestari Johannes Porokara (040 7272 847). Yhteydenotot puhelimitse 4.12., 11.12., 18.12. ja 31.12. klo 12 – 15 välillä.  Hakuaika päättyy 31.12.2020 klo 16.00. Haastattelut pidetään maanantaina 11. ja tiistaina 12.1.2021. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun loppuun mennessä.