Vapaaehtoisena seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa tarjoaa mahdollisuuden olla osa laajaa ja rikasta ortodoksista yhteisöä.

Vapaaehtoiset auttavat diakoniaruokailun järjestämisessä Helsingissä. Kuva: Joel Eklöv

Mitä saan vapaaehtoisena? 

Vapaaehtoistoiminta seurakunnassa tarjoaa mahdollisuuden olla osa laajaa ja rikasta ortodoksista yhteisöä. Toisten auttaminen ja yhteisen tehtävän äärellä kokoontuminen antavat paljon iloa ja hyvää mieltä. Vapaaehtoisena toimiminen tuo sisältöä elämään ja antaa mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja saada ystäviä.  Vapaaehtoisena toimit tärkeässä tehtävässä yhdessä seurakunnan henkilöstön kanssa. 

Vapaaehtoistoiminta ei ole ammatillista työtä, eikä siihen edellytetä ammatillista osaamista. Tavallinen arkitason tietotaito riittää hyvin vapaaehtoiselle. Vapaaehtoiselle ei makseta palkkaa tai palkkiota. Vapaaehtoinen määrittelee itse käytettävissä olevan ajan ja omat rajansa.  Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on tuottaa iloa ja voimavaroja vapaaehtoisille. Vapaaehtoisen oma jaksaminen on meille tärkeä asia, siksi seurakunta tarjoaa vapaaehtoisille tukea ja virkistystä. Seurakunnan henkilöstö on vastuussa vapaaehtoistoiminnasta ja vapaaehtoisten perehdyttämisestä sekä heidän jaksamisensa tukemisesta.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan vapaaehtoistoiminta perustuu ortodoksisen kirkon ihmiskäsitykseen ja ortodoksiseen teologiaan. Lue lisää: Vapaaehtoistoiminnan eettinen pohja

 

Lasten pääsiäistapahtuman järjestämiseen osallistuu monia vapaaehtoisia. Kuva: Oona Mattila

Vapaaehtoiseksi seurakuntaan

Mikäli sinua kiinnostaa vapaaehtoistoiminta seurakunnassa ja haluat tulla mukaan yhteiseen toimintaan, voit täyttää vapaaehtoistoiminnan hakemuksen tai olla suoraan yhteydessä seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin: kristiina.aminoff@ort.fi, puh. 040 350 1951.

Vapaaehtoistoimintaan mukaan tulevat haastatellaan ennen tehtävän valintaa. Haastattelussa käydään läpi vapaana olevia vapaaehtoistehtäviä seurakunnassa. Haastattelun tavoitteena on löytää jokaiselle soveltuva vapaaehtoistehtävä ja sopia ajan käytöstä tehtävän hoidossa. Kun sopiva tehtävä on löytynyt, sovitaan yhdessä tehtävään vaadittavan perehdytyksen tapa, seurakunnan kontaktihenkilö ja tehtävän aloittamisajankohta. 

Vapaaehtoisena olet tervetullut osallistumaan seurakunnan tarjoamiin tukipalveluihin, lisäkoulutuksiin ja virkistystoimintaan. Olet myös seurakunnan vakuuttama tehtäväsi hoitamisen aikana. Mikäli haluat vaihtaa tehtävää, lopettaa vapaaehtoisena toimimisen tai pitää taukoa, ole yhteydessä seurakuntaan. Saat halutessasi myös todistuksen vapaaehtoistehtävästäsi.

 

Vapaaehtoisen tukena 

Perehdytys ja koulutus

Uudet vapaaehtoiset saavat seurakunnalta perehdytyksen tehtäväänsä ja he voivat osallistua vapaaehtoisille suunnattuun peruskoulutukseen. Peruskoulutuksessa käydään läpi seurakunnan vapaaehtoistoimintaan liittyviä yleisiä ohjeistuksia ja sen eettistä pohjaa. Toinen kaikille vapaaehtoisille avoin koulutusosio käsittelee vapaaehtoisen omaa jaksamista ja voimavaroja. Vapaaehtoisten peruskoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Peruskoulutuksen jälkeen vapaaehtoinen saa todistuksen koulutuksesta ja hänet siunataan tehtäväänsä. Koulutusrunko

Virkistys

Vapaaehtoisille on tarjolla erilaisia virkistäytymistapahtumia ja yhteisiä tapaamisia. Virkistystoiminta tukee vapaaehtoisten jaksamista, antaa iloa ja voimavaroja yhteisten tehtävien hoitoon. Virkistyksen suunnittelussa kuullaan vapaaehtoisia ja heidän toiveitaan.

Päätös ja arviointi

Vapaaehtoisuus on tehtävä, jonka voi päättää milloin hyvänsä. Usein vapaaehtoistoiminnan päättymisen syynä on muuttunut elämäntilanne tai mahdolliset muutokset esimerkiksi omassa terveydentilassa ja jaksamisessa. Mikäli päätös lopettaa johtuu tekijöistä joihin seurakunta voi vaikuttaa, (huono organisointi, puutteellinen ohjeistus, tehtävässä koettu kuormittavuus) on hyvä keskustella vapaaehtoiskoordinaattorin kanssa mahdollisesta tehtävän tai ajankäytön muutoksesta. Vapaaehtoistehtävästä on mahdollisuus saada todistus.

Arviointi ja palautteet

Hyvin järjestetty vapaaehtoistoiminta tukee vapaaehtoisia ja antaa toiminnalle hyvät edellytykset. Tämän vuoksi on tärkeää aina välillä pysähtyä arvioimaan vapaaehtoisten kanssa tehtävää toimintaa.  Yksi tärkeimmistä arvioinnin välineistä on vapaaehtoisilta saatu henkilökohtainen palaute ja yhteiset keskustelut vapaaehtoisten kanssa. Toimintaa on hyvä arvioida myös aina annettujen koulutusten jälkeen. Toivomme sinun antavan palautetta vapaaehtoistoiminnasta. Voit antaa suoraa palautetta seurakuntaan tai täyttää palautekyselyn.

Palautekysely ja koulutuksen arviointilomake

 

Vapaaehtoistoiminnan esittely- ja koulutusvideoita 

Tutustu vapaaehtoistoimintaan ja sen eri muotoihin koulutusvideoiden avulla.

Katso 

Vapaaehtoistoiminnan muotoja seurakunnassamme

Seurakunnan vapaaehtoistehtävät ovat sekä pyhäkkökohtaisia että koko seurakuntaa tai laajempaa aluetta koskevia. 

Tutustu

Avoimet vapaaehtoistehtävät

Selaa avoinna olevia vapaaehtoistehtäviä ja ilmoittaudu mukaan.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin, niin löydämme yhdessä sinulle mielekkään ja mukavan tavan osallistua seurakunnan yhteiseen elämään!

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Kristiina Aminoff:
kristiina.aminoff@ort.fi
puh. 040 350 1951