Arjen tukena

Diakoniatyö on lähimmäisen kohtaamista ja auttamista eri elämäntilanteissa. Se on kuuntelua, keskustelua ja yhdessä ratkaisun löytämistä.

Diakoniatyöntekijät opastavat, ohjaavat sekä tekevät verkostoyhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien sekä järjestöjen kanssa.

Diakonian puoleen voit kääntyä erilaisissa asioissa, kuten:

  • huoli omasta tai läheisen jaksamisesta
  • ihmissuhteet
  • sairaudet
  • taloudenhallinta
  • suru ja kriisit

Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatoimen päivystykseen tai suoraan diakoniatyöntekijään, kun tarvitset apua elämäntilanteeseesi.