Arjen tukena

Diakoniatyö on käytännön työtä sairaiden, vanhusten, yksinäisten tai muilla tavoin avun tarpeessa olevien parissa. Se on kuuntelemista, keskusteluja ja yhteistä pohdintaa ratkaisujen löytämiseksi. Diakoniatyöntekijät opastavat, ohjaavat sekä tekevät verkostoyhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien sekä järjestöjen kanssa.

Arjessa jaksamista voivat kuormittaa monet erilaiset asiat kuten   

  • huoli omasta tai läheisen jaksamisesta
  • ihmissuhteet
  • sairaudet
  • taloudenhallinta
  • suru ja kriisit

Ota rohkeasti yhteyttä diakoniatoimen päivystykseen tai suoraan diakoniatyöntekijään, kun tarvitset apua elämäntilanteeseesi.