Kuka voi osallistua sairaanvoitelun sakramenttiin?

Sairaanvoitelun tai öljypyhityksen sakramentti eli mysteerio voidaan toimittaa kaikenikäisille ortodokseille kirkossa, kotona, sairaalassa tai laitoksessa. Sairaanvoitelua ei toimiteta ainoastaan kuolevalle tai erittäin vakavasti sairaalle, vaan kuka tahansa kirkon jäsen voi osallistua toimitukseen. Sairaanvoitelu voidaan toimittaa joko yksittäiselle ortodoksille tai yleisesti toimitukseen kokoontuneille. Ortodoksinen kirkko ei tunne niin sanottu viimeistä voitelua.

Toimitukseen valmistautuminen

Sairaanvoiteluun voi valmistautua halutessaan osallistumalla katumuksen sakramenttiin. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, sillä itse toimituksessa luetaan synninpäästörukous, jossa pappi levittää avoimen evankeliumikirjan joko yksittäisen osallistujan tai osallistujien pään päälle rukouksen aikana. Kirkon opetuksen mukaisesti synninpäästön ja öljypyhityksen kautta nöyrästi ja uskoen toimitukseen osallistuva saa syntinsä anteeksi.

Milloin tulisi osallistua sairaanvoiteluun?

Jos ihminen sairastaa pidentynyttä flunssaa, jotakin muuta vaivaa, sairautta tai pitkään jatkunutta masennusta, pelkotilaa tai ahdistusta, hänen kannattaa ottaa yhteyttä pappiin ja sopia sairaanvoitelun mysteerion toimittamisesta kirkossa tai kotona. Seurakunnassamme on käytössä varsin lyhyt versio öljypyhityksen mysteeriosta. Näin ollen se sopii sairastavalle paremmin kuin tunteja kestävä täyspitkä toimitus. On tärkeää muistaa, ettei kirkon hengellinen toimitus koskaan korvaa tai poista Jumalan lahjaksi antaman lääketieteen parannuskeinoja, vaan molemmat ovat tarpeellisia ihmisen hyvinvoinnissa.

Sairaanvoitelun toimituksesta

Osallistujan otsa, rinta, selkä tai yleisimmin kaula ja niska sekä kädet ja jalat voidellaan pyhitetyllä öljyllä. Tämä korostaa ihmisen kokonaisvaltaista paranemista. Usein kysytään, paraneeko ihminen siis kaikista sairauksistaan ja vaivoistaan. Ihminen paranee synnin tilasta, joka on sairauksista kaikkein vakavin. Fyysiseen tai henkiseen sairauteen ihminen saa helpotusta ja voimia kantaa sairauksiaan toiveikkaampana. Paraneminen on aina viime kädessä Jumalan tahdosta ja Hänen armostaan kiinni. Ihminen tarvitsee Jumalan näkymättömän armon näkyväksi merkiksi näkyvän elementin – sairaanvoitelun sakramentissa se on pyhitetty öljyn ja viinin sekoitus

Toimituksessa luetaan ainakin yksi epistola ja evankeliumiluku. Pitkässä versiossa öljypyhityksessä voidaan lukea seitsemän epistolaa ja evankeliumikappaletta sekä lukea monia rukouksia ja veisata niitä. Alun perin sairaanvoitelun suoritti seitsemän pappia. Nykyajan maailmassa tähän on varsin harvoin mahdollisuutta.

Öljypyhittämisen rukous kertoo osuvasti, mistä toimituksessa on kysymys:

”Herra, joka armossasi ja laupeudessasi parannat sielujemme ja ruumiittemme vammat, Sinä Valtias, pyhitä tämä öljy, että se tulisi niille, joita sillä voidellaan, parannukseksi ja vapahdukseksi kaikesta kärsimyksestä, ruumiillisesta sairaudesta ja lihan hengen saastasta ja kaikesta pahasta, että täten Isä, Poika ja Pyhä Henki, ylistettäisiin Sinun kaikkipyhää nimeäsi nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen.”