Ennen vihkimistä

Esteiden tutkinta täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää.

Varaa vihkipäivä päivystävältä papilta. Käytännön järjestelyistä ja vihkitoimituksesta voit keskustella tarkemmin toimittavan papin kanssa.

Huolehdi kummallekin puolisolle 2–3 kruununkantajaa.

Suomessa ortodoksinen kirkko voi vihkiä avioliittoon kaksi kastettua kristillisen yhteisön jäsentä, joista ainakin toinen on ortodoksisen kirkon jäsen. Mikäli vihkimisen suorittaa esimerkiksi maistraatti avioliitto voidaan siunata lyhyellä rukouspalveluksella. Ennen vihkimistä tulee tehdä avioliiton esteiden tutkinta, jonka suorittaa maistraatti. Pyynnön voi käydä tekemässä myös seurakunnan asiakaspalvelussa. Tällöin molempien kihlakumppaneiden tulee olla läsnä. Esteiden tutkinta astuu voimaan noin viikko pyynnön jälkeen ja on voimassa neljä kuukautta sen antamisesta.

Avioliittoon vihkimisen ajankohdasta sovitaan ottamalla yhteyttä seurakunnan päivystävään pappiin.

Toimittavan papin kanssa voit käydä tarkemmin läpi vihkitoimitusta ja käytännön asioita.

Vihkitoimituksesta

Avioliittoon vihkiminen koostuu kahdesta osasta: kihlauksesta ja varsinaisesta avioliittoon kruunaamisesta.

Kihlaus

Kihlasormukset toimitetaan papille hiukan ennen toimituksen alkua. Ennen kihlausta pappi ottaa kihlaparin vastaan kirkon takaosassa. Morsian voi ojentaa mahdollisen morsiuskimppunsa heti ovella esimerkiksi kaasolle toimituksen ajaksi. Kihlausrukousten saattelemana pappi asettaa sormukset kummankin oikeaan nimettömään merkiksi ikuisesta sitoutumisesta.

Kihlauksen jälkeen pappi kysyy vihittäviltä kysymykset: ”Onko sinulla … hyvä ja vapaa tahto ja vakava mieli ottaa vaimoksesi tämä …, jonka näet tässä vierelläsi?” Kysymykseen vastataan: ”On, arvoisa isä”. Kysymysten jälkeen pappi johdattaa parin juhlallisesti kynttilät käsissään keskelle kirkkoa asetetun analogin eteen, jolle on asetettu evankeliumikirja ja risti.

Kruunaus

Kihlauksen jälkeen toimitetaan varsinainen avioliittoon vihkiminen – kruunaaminen. Toimitus noudattelee osin ehtoollisjumalanpalveluksen eli liturgian kaavaa. Nykyäänkin kaksi ortodoksia voidaan vihkiä avioliittoon liturgian yhteydessä. Kolmannen avioliittorukouksen aikana pappi yhdistää parin kädet, minkä jälkeen tapahtuu kruunaaminen joko kirkossa olevilla kruunuilla tai vanhimman perinteen mukaan kukkaseppeleillä. Jos käytetään kruunuja, tarvitaan tästä hetkestä toimituksen loppupuolelle kummallekin puolisolle kruununkantajat, jotka kannattelevat kruunuja vihittävien päiden yläpuolella. Sopiva määrä on kaksi tai kolme kruununkantajaa kummallekin puolisolle.

Kruunaamisen jälkeen luetaan epistola (Ef. 5: 20 – 33) ja evankeliumi (Joh. 2:1 – 12). Isä meidän -rukouksen jälkeen pappi siunaa viinimaljan ja antaa siitä molemmille juotavaksi kolme kertaa. Yhteisen maljan jälkeen pappi johdattaa tuoreen avioparin kolmesti evankeliumikirjan ympäri ilon, iankaikkisuuden ja evankeliumin opetukseen sitoutumisen merkiksi. Tämän jälkeen kruunut otetaan siunausten saattelemana pois ja pappi johdattaa parin alttarin pyhän portin eteen, jossa palvelus päätetään papin opetuspuheeseen ja monien vuosien toivotuksiin. Lopuksi pari ottaa onnittelut vastaan alttarin edessä.

Vihkitoimituksen taltiointi Uspenskin katedraalista

Ortodoksisen vihkitoimituksen etenemistä voi katsoa tästä Suzanne ja Marcus Nemtanun häiden taltioinnista, joka on kuvattu Uspenskin katedraalissa vuoden 2020 toukokuun lopulla.  Vihkimisen toimittaa isä Sergei Petsalo ja laulamassa ovat isä Juha Lampinen, Larissa Qvintus-Petsalo, Elia Pietarinen ja Varvara Merras-Häyrynen. Sulhasen äiti lukee epistolatekstin romaniaksi.