Suomen ortodoksisen kirkkomme autonomian 100-vuotisjuhla koonnut ja kutsunut yhteen.

Patriarkka Bartolomeoksen Suomen-vierailun puheet ja kuvat  – katso ort.fi/juhlavuosi.

Seurakuntamme ulottuu Hangosta Lahteen ja Heinolaan saakka. Jumalanpalveluksien ajankohdat ja oman alueen papin ja työntekijöiden yhteystiedot löydät oman alueesi ja pyhäkkösi sivuilta.

Tutustu seurakuntaan ja tule mukaan!

Helsingin ortodoksinen seurakunta on suurin Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnista.  Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu autonomisena arkkipiispakuntana Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuuteen.

Kirkon väestöstä yli kolmasosa on kirjoilla Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Vuoden 2022 loppuessa seurakuntaan kuului 22 022 henkeä.

Seurakunnan pääkirkkona toimii Uspenskin katedraali, joka on myös Suomen ortodoksisen kirkon pääkirkko. Seurakunnalla on kaikkiaan 21 pyhäkköä. Seurakunnan katsotaan syntyneen ensimmäisen pyhäkkönsä, Helsingissä olevan Pyhän Kolminaisuuden kirkon vihkimisen yhteydessä vuonna 1827.

Helsingin ortodoksinen seurakunta on monimuotoinen niin toiminnallisesti, kielellisesti kuin alueellisestikin. Seurakunnan laajaan toiminta-alueeseen kuuluu yhteensä 44 kuntaa Hangosta Heinolaan saakka.

 

 

Ota yhteyttä