Helsingin hiippakunnan koordinaatioryhmä on arkkipiispa Leon siunauksella perustanut 14.4. hätäruoka-apuverkoston. Hiippakunnallisen hätäruoka-avun tarkoituksen on varmistaa, että ukrainalaispakolaisille saadaan tarvittaessa nopeasti toimitettua ruoka-apua.

Keräykseen toivotaan ei kylmävarastointia vaativia elintarvikkeita, kuten kuivaruokia, ja hygieniatuotteita, kuten vaippoja ja kuukautissuojia. Myös siivoustarvikkeita ja pyykkitelineitä voi tuoda.

Pääpaino on kriittisessä ruoka-avussa. Koska pakolaisista suuri osa on lapsia, voi paikalle toimittaa myös leluja, kunhan ne ovat uusia tai uutta vastaavassa kunnossa.

Keräyspisteet ja -ajat

Ensimmäiset keräyspisteet seurakuntamme alueella ovat Tikkurilassa, Keravalla, Järvenpäässä ja Itä-Helsingin Myllypuron kappelissa. Uusien pisteiden perustamisesta ja keräysajankohdista tiedotetaan seurakunnan sivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Myllypuron kappelissa on voimassa jatkuva keräys eli lahjoituksen voi jättää aina kappelin jumalanpalveluksien yhteydessä. Myllypuron kappelin sivut.

 

Juuri maahan saapuneet pakolaiset tarvitsevat ruoka-apua

Ukrainasta saapuvia sodan pakolaisia sijoitetaan valtakunnallisesti eri paikkoihin. Saapuessaan heille osoitettuun majoitukseen on usein pakolaisilla ruoka vähissä tai jopa loppunut. Kentältä tulleiden viestien mukaan paikalliset tukiverkostot kuten SPR ja kunnat toimittavat apua, mutta ovat byrokraattisesti hitaita.  Apu voi tulla jopa kahden viikon viiveellä. Todellisuudessa pakolaisten tarve ruualle on kuitenkin välitön.

Suuria toimijoita avustusjärjestöjä pienempänä toimijana on kirkolla ketteränä toimijana hyvät edellytykset välittömän hätäruoka-avun antamiseen Ukrainan sodan pakolaisille.

Näin hätäruoka-avun jakelu toimii

Kun seurakunta, pyhäkköyhteisö tai pappi saa tiedon pikaisen avun tarpeen olevista pakolaisista hän ottaa yhteyttä keräyspisteeseen. Keräyspisteestä vastaava henkilö lähettää ruoka-avun.

Ruuan keräämisessä ja kuljettamisessa tullaan käyttämään niin seurakuntamme työntekijöitä kuin  vapaaehtoisia.

Koska pakolaiset tarvitsevat myös hengellistä apua ja tukea, seurakunnan pappi osallistuu ruoka-avun toimittamiseen ja pitää käynnin yhteydessä myös lyhyen rukoushetken.

Seurakunta rohkaisee kaikkia mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan ukranalaispakolaisten tukemiseen hätäruoka-apukeräyksessä. Myös Filantropian kriisiavun kautta voi tukea ukrainalaispakolaisia.

Myllypuron kappelin yhteystiedot ja jumalanpalveluksien ajankohdat näet täältä.