Rakennuhistoriaselvityksen kansikuvassa on vuoden 1866 näkymä Kauppatorin yli. Kuva: C. A. Hårdh.

11.12.2023

Helsingin ortodoksinen seurakunta on teettänyt arkkitehtitoimisto Okuluksella Uspenskin katedraalin rakennushistorian selvityksen ”Uspenski, katedraalin rakentaminen ja muutoshistoria”. 

Runsaasti kuvitetussa 243 sivuisessa teoksessa on yksissä kansissa kaikki Uspenskin katedraalin historiasta, arkkitehtuurista, rakentamisesta ja muutostöistä. 

Laajaa selvitystä oli kaikkiaan toteuttamassa neljä arkkitehtia: Kati Winterhalter, Mikko Nosdorff, Juhana Havas ja Maija Kenttämies sekä taidehistorian kandidaatti Ronja Pihkanen. Historiallisten arkistokuvien lisäksi kirjassa on tarkkoja yksityiskohtakuvia Uspenskin katedraalin arkkitehtuurista. Kuvat ovat Amos Bonsdorffin käsialaa. 

”Uspenskin katedraalin rakennushistorian selvitys pyrkii osaltaan syventämään kulttuuristen juuriemme tuntemusta ja sitä kautta lisäämään ymmärrystä kaiken inhimillisen toiminnan verkostomaisesta ja vuorovaikutteisesta luonteesta. Uspenskin katedraali on rakennettu aikana, jolloin helsinkiläinen kaupunkikulttuuri oli kansainvälistä ja kaupunkilaisten toiminnassa yhteyksiä ulotettiin yhtä lailla länteen, itään kuin eteläänkin”, kerrotaan teoksen johdannossa. Selvityksessä kerrotaan tarkkaan Uspenskin katedraalin edustamasta arkkitehtuurisesta tyylisuunnasta ja pyhäkkö asetetaan myös osaksi laajempaa historiallista kontekstia.

Rakennushistoriallisessa selvityksessä on johdannossa otettu huomioon myös aikamme: ”Uspenskin katedraali symboloi Suomessa myös kulttuurien rauhanomaista rinnakkaiseloa. Venäjän vuonna 2022 käynnistämien sotatoimien jälkeisessä Euroopassa tämä rooli on tärkeämpi kuin pitkään aikaan.

Julkaisu tarjoaa tietoa niin seurakuntalaisille, ortodoksiyhteisölle, opiskelijoille, viranomaisille kuin kaikille asiasta kiinnostuneille. Se on myös hyvä lahjaidea esimerkiksi arkkitehtuurista, ortodoksisuudesta, historiasta, taidehistoriasta, kirkoista ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Helsingin ortodoksista seurakuntaa rakennushistoriaselvitys palvelee tulevaisuudessa pyhäkön korjausten ja restaurointien suunnittelemisen apuvälineenä.

 

Ote kirjasta, Uspenskin katedraalin kirkkosali kuvattuna vuonna 1968. Rakennushistoriallisen selvityksen symbolinen julkaisupäivä on Uspenskin katedraalin vihkimisen 155-vuotispäivänä 25. lokakuuta.

 

Teos on hankittavissa Uspenskin katedraalissa hintaan 40 € (sis. ALV).  Uspenskin katedraalin aukioloajat voi tarkistaa täältä.

Samanlainen rakennushistoriallinen selvitys on vuonna 2021 teetetty seurakuntamme vanhimmasta pyhäköstä, Pyhän Kolminaisuuden kirkosta. Lue lisää tästä.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset