Profeetat olivat henkilöitä, jotka ilmaisivat kansalle Jumalan tahtoa ja ennustivat tulevista tapahtumista. Profeettojen tehtävänä oli pitää huoli siitä, että kansa toteuttaisi Jumalan tahtoa. Profeetat elivät Vanhan Testamentin aikaan. Johannes Kastaja oli profeetoista viimeinen.

Profeetta Elia eli 800-luvulla eKr Pohjois-Israelin Tisbessä. Elia vastusti vallalle päässyttä epäjumalanpalvelusta ja sai sen vuoksi osakseen kuningas Ahabin ja kuningatar Iisebelin vihan.

Ikoneissa Elia kuvataan usein pakomatkalla Keritin purolla, jossa korpit toivat hänelle ruokaa, tai nousemassa elämänsä lopuksi tulisissa vaunuissa taivaaseen. Profeetta Elian elämästä voi lukea Vanhan Testamentin Kuningasten kirjoista. Eliasta käytetään myös nimeä Ilja.

Seurakunnan Lapinlahden hautausmaan kirkko Helsingissä on pyhitetty profeetta Elian muistolle.