Pyhien ihmisten muistopäivä on yleensä heidän kuolinpäivänsä, syntymä kirkkauteen. Kristuksen seuraajat saivat kokea jo varhaisista ajoista lähtien vainoja. Uuden testamentin Apostolien tekojen kirjassa mainitaan marttyyri Stefanos, ja hänen esimerkkiään seuraten monet todistivat Kristuksesta kuolemaansa saakka. Osa kristittyjen vainoista oli paikallisia, ja osa taas Rooman keisarin määräyksestä toteutettuja. Koska kristityt eivät suostuneet pitämään keisaria jumalana ja osoittamaan hänelle jumalallista kunnioitusta, monia Kristuksen seuraajia vainottiin, monia kidutettiin ja jopa surmattiin.

Myös 100-luvulla elänyttä Sofiaa ja hänen tyttäriään painostettiin kiduttamalla epäjumalanpalvelukseen, mutta kun he eivät suostuneet, lapset surmattiin ensin. Sofia kuoli pian lastensa jälkeen. Lasten nimet merkitsevät uskoa, toivoa ja rakkautta ‒ Sofia puolestaan viisautta. Sana marttyyri merkitsee todistajaa.

Seurakunnan alueella toimiva Helenan hoiva- ja palvelukodin kirkko Helsingissä on pyhitetty marttyyrien Elpiksen, Pistiksen ja Agapen sekä heidän äitinsä Sofian muistolle. Muistopäivää vietetään 17. syyskuuta.

 

Juhlapäivän veisuja: 

Tropari, 4.säv.

Kirkko juhlii ja iloitsee kolmen tyttären, | Veeran, Ljubovin ja Nadezdan juhlana. | Ja niin myös heidän äitinsä Sofia, | nimetty viisautensa mukaan, | sillä hän synnytti kolme jumalallista hyvettä. | Nyt he ovat ikuisesti sulhasensa Jumalan Sanan luona. | Riemuitkaamme hengellisesti heitä muistellessamme ja itkekäämme: | Meidän kolme taivaallista suojelijaamme, || säilyttäkää, vahvistakaa ja voimistakaa meitä uskossa, toivossa ja rakkaudessa.

Tropari, 1.säv.

Elämänjuoksun päätettyänne ja uskon säilytettyänne |kärsimykset saattoivat teitä, te sanalliset karitsat, Kristus-karitsan ja paimenen tykö. | Sentähden hengessä iloiten ja Kristusta ylistäen || me tänään juhlimme teidän pyhää muistoanne, oi ylen ihmeelliset marttyyrit.

Kontakki, 1.säv.

Lapset Veera, Ljubov ja Nadezda, nämä kolme lupaavaa nuorta pyhyydessä kunniallisella Sofialla. Jumalallisen armon kautta he kirosivat kreikkalaisen filosofian. He taistelivat ja saivat kuihtumattomat seppeleet Kristukselta kaikkien Valtiaalta.

Kontakki, 1.säv.

Pyhän Sofian hurskaina vesoina | te Pistis, Elpis ja Agape, pimensitte armovoimalla pakanain viisauden, | Voittajiksi kilvoiteltuanne || Kristus, kaikkien Valtias, kruunasi teidät kuihtumattomin seppelein.