Ortodoksinen kirkko viettää loppiaisena Kristuksen kasteen juhlaa, joka on yksi kahdestatoista suuresta juhlasta. Kun Kristus oli kolmenkymmenen vuoden ikäinen, hän meni Jordanille ja pyysi Johannekselta kastetta. Johannes kieltäytyi ensin kastamasta Kristusta sanoen, että hänen itsensä pitäisi saada kaste Kristukselta. Kristus vakuutti kuitenkin Johannekselle, että hänen oli tehtävä se, jotta Jumalan tahto täyttyisi. Johanneksen kastettua Kristuksen taivaasta kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt”, ja Pyhä Henki laskeutui Kristuksen päälle kuin kyyhkynen. Kristuksen kasteen yhteydessä ilmestyi siis koko Pyhä Kolminaisuus: Isän ääni kuului taivaasta, Poika kastettiin ja Pyhä Henki laskeutui alas kyyhkysen muodossa.

Kristuksen kasteen muistoksi toimitetaan sekä teofanian aattona että itse juhlapäivänä suuri vedenpyhitys. Pieni vedenpyhitys puolestaan toimitetaan kirkon juhlapäivänä, eräiden kirkollisten toimitusten yhteydessä ja muulloinkin tarvittaessa. Pyhitettyä vettä voi viedä pullossa kotiin nautittavaksi esimerkiksi sairauden aikana. Pyhitettyä vettä säilytetään monissa kirkoissa erillisissä astioissa, joista sitä voi ottaa tarpeen mukaan.

Teofaniaa eli Jumalan ilmestymisen – Kristuksen kasteen juhlaa vietetään 6. tammikuuta.