Kahdeksantena päivänä joulusta vietämme Jeesuksen Kristuksen ympärileikkauksen ja nimenannon juhlaa.

Luukkaan evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesuksen vanhemmat, pyhä Joosef ja pyhä Neitsyt Maria veivät Jeesuksen ympärileikattavaksi (Luuk. 2:21). Näin he täyttivät käskyn, jonka Jumala oli antanut Abrahamille tehdessään ikuisen liiton hänen ja kaikkien hänen jälkeläistensä kanssa: ”Kahdeksantena päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen.” (1. Moos. 17:12)

Kun Jeesus, uuden liiton Aadam, ympärileikattiin, vanhan liiton lihallinen ympärileikkaaminen saavutti päätöksensä, ja uusi liitto tuli julki Hänen veressään. Uuden liiton ympärileikkaus on hengellinen. Se toteutuu kasteessa, joka on uuteen kansaan kuulumisen merkki.

Tavan mukaan Kristus sai myös nimensä samana päivänä. Jumalan enkeli oli käskenyt Joosefin antaa lapselle nimen Jeesus, joka tarkoittaa pelastusta. Näin jo Hänen nimessään paljastettiin se tehtävä, jota varten ikuinen Jumala ja maailmankaikkeuden Luoja tuli maan päälle ihmiseksi. Jeesuksen nimi sisältää ja ilmaisee meidän pelastuksemme salaisuuden. Herran ympärileikkauksen juhla onkin samalla Jeesuksen pyhän nimen ja Jeesuksen rukouksen juhla.

Jeesuksen rukous, jota kutsutaan myös Herramme rukoukseksi ja sydämen rukoukseksi kuuluu pelastavaisessa yksinkertaisuudessaan:

”Herra, Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä/armahda meitä”.

Jeesuksen Kristuksen ympärileikkauksen ja nimenannon juhlaa vietetään uudenvuoden päivänä, 1. tammikuuta. Samana päivänä muistetaan pyhää Basileios Suurta. Juhla kuuluu suuriin juhliin.

Uudenvuoden päivänä toimitetaan Basileios Suuren liturgia. Juhlaan kuuluu myös uudenvuoden kiitosrukoushetki.

 

Kuva: Herramme Jeesuksen Kristuksen ikoni, seinämaalaus Tapiolan kirkkosalin ovien yläpuolella.