29.8.2019

Seurakunnanneuvosto kokoontui torstaina 22. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa.

Lausuntopyyntö kiinteistöraporttiin liittyen

Vuoden 2017 kirkolliskokous päätti, että kirkollishallitus asettaa ensimmäisessä kokouksessaan 2018 työryhmän laatimaan kiinteistösuunnitelman niistä rakennuksista, joita tullaan jatkossa ylläpitämään kirkon rahoituksella seurakuntalaisten palvelussa. Neuvosto antoi kokouksessa lausuntonsa liittyen kesäkuussa valmistuneeseen Suomen ortodoksisen kirkon kiinteistötyöryhmän raporttiin.

Raportti sisältää kokonaiskuvan kirkollisten kiinteistöjen määrästä ja nykytilasta sekä kirkolliskokouksen pyytämän esityksen siitä, miten rakennuskantaa olisi mahdollista supistaa ja resurssit kohdentaa toimintaan. Edellisen kerran kirkon rakennuskantaa on tarkasteltu kattavasti 1980-luvun lopussa.

Kirkollishallitus lähetti alkukesästä seurakunnanneuvostoille ja luostareille lausuntopyynnön kiinteistöraporttiin liittyen. Lausunnot on lähetettävä 31. elokuuta mennessä.

Lausuntokierroksen jälkeen kirkollishallitus käsittelee lausuntoja ja tekee aiheeseen liittyen omat päätöksensä. Tämän jälkeen asiaa käsitellään kirkolliskokouksessa, joka tekee lopulliset päätökset.

Mitä tahansa kirkolliskokous päättää, raportin esityksen mukaisesti kirkot ja kiinteistöt pysyvät edelleen seurakuntien omistuksessa. Jokainen seurakunta päättää itse kirkoistaan ja muista kiinteistöistään. Raportti ei siis pyri sanelemaan seurakunnille listaa purettavista kiinteistöistä. Siinä määritellään kuitenkin ne kiinteistöt, joiden peruskorjaukseen kirkollishallitus voi jatkossa myöntää avustuksia. Tämän priorisoinnin tarkoituksena on varmistaa, että merkittävimmät pyhäköt kyetään varmuudella ylläpitämään ja turvaamaan hyväkuntoisina myös tuleville sukupolville.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston lausunnon pääset lukemaan tästä.

Uusia työntekijöitä seurakuntaan

Seurakuntaan haettiin johdon sihteeriä. Tehtävään valittiin Lasarus Jalonen.

Seurakuntaan haettiin myös kasvatustyöntekijää. Tehtävään valittiin Marjut Wogayehu.

Haettavana olleeseen haudankaivajan toimeen valittiin vuorostaan Juuso-Petteri porokara.

Seurakuntien yhdistymissopimus

Kokouksessa käsiteltiin myös Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakuntien yhdistymissopimusta. Neuvosto päätti lähettää yhdistymissopimuksen valtuuston hyväksyttäväksi pienin muutoksin.

Seurakuntien valtuustot kokoontuivat 26. elokuuta ja ja yhdistymisestä päätettiin yksimielisesti. Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat yhdistyvät vuoden 2020 alusta. Uuden seurakunnan nimeksi tulee Helsingin ortodoksinen seurakunta. Lue lisää seurakuntien yhdistymisestä täältä 

Kokouksen pöytäkirjaan pääset tästä


Seurakunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen toimeenpanovallan käyttäjäksi seurakunnanneuvoston, joka kokoontuu syys- ja kevätkaudella noin kerran kuussa. Seurakunnanneuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä. Tutustu tarkemmin seurakunnan päätöksentekoon ja hallintoon.

Kategoriat Ajankohtaista