21.5.2019

Helsingin ortodoksinen seurakunta on elävä ja ajassa kiinni oleva yhteisö.
Tervetuloa mukaan iloiseen kasvatustiimiin!

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee kasvatustyöntekijää vakituiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen. Kasvatustyöntekijä toimii osana seurakunnan moniammatillista kasvatustiimiä. Tiimin jäsenten kesken on jaettu aluetyö: sisäiset ja ulkoiset yhteistyöverkostot sekä leirien, kerhotoimintojen, ryhmätoimintojen sekä tapahtumien organisointi ja toteutus. Yhdessä tehtävän kasvatustyön kehittämisen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin lisäksi kullakin työntekijällä on selkeä oma erityisosaamisalansa ja vastuualueensa. Tehtävään kuuluu tiimityön lisäksi itsenäistä työskentelyä ja suunnittelua. 

Kasvatustyöntekijän tehtäviin kuuluu erityisesti perheiden kanssa tehtävän toiminnan suunnittelu ja toteutus sekä käytännön tehtävät leireillä, tapahtumissa, kerhoissa ja koulutuksissa.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa kasvatusalan koulutusta. Myös muu soveltuva koulutus ja osaaminen voidaan huomioida. Ortodoksisen kirkon ja seurakunnan toiminnan tuntemus sekä työkokemus kirkon kasvatustyöstä tai muulta vastaavalta palvelualalta katsotaan eduksi. Tehtävän luonteen vuoksi hakijan on oltava ortodoksisen kirkon jäsen. 

Hakijalta edellytetään lisäksi soveltuvuutta tehtävään sekä hyviä yhteistyötaitoja. Valitun tulee esittää ote rikosrekisteristä. 

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Haettava toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työehtosopimuksen vaatimusryhmään 3. 

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaisesti. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.  

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 16.6.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Haastattelut toteutetaan viikoilla 25 ja 26. Valinta tehdään elokuussa. 

Lisätietoja antaa kasvatuksen esimies Kristiina Aminoff: kristiina.aminoff@ort.fi / 040 3501951  


Kaikki seurakunnan haettavana olevat toimet ilmoitetaan nettisivujen avoimet työpaikat -osiossa. 

Kategoriat Avoimet työpaikat