24.5.2019

Helsingin ortodoksinen seurakunta on maamme suurin ortodoksinen seurakunta. Kolmannes Suomen ortodokseista kuuluu Helsingin seurakuntaan. Sen jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli lähes 20 000. Seurakunta on osa Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakuntaa. Seurakunnan toimintaa säätelee laki ortodoksisesta kirkosta sekä kirkkojärjestys. Seurakunnan henkilöstömäärä on noin 65. Lisäksi seurakunnassa työskentelee kausityöntekijöitä.

Helsingin ortodoksinen seurakunta hakee johdon sihteeriä vakituiseen ja kokoaikaiseen työsuhteeseen. Johdon sihteerin päätehtävänä on kirkkoherran sekä muun johtoryhmän työn tukeminen. Työtehtäviin kuuluu sihteerin tehtävät johtoryhmässä, seurakunnanneuvostossa sekä mahdollisesti myös seurakunnanvaltuustossa ja kiinteistölautakunnassa. Johdon sihteeri osallistuu asioiden valmistelutehtäviin sekä laatii selvityksiä päätöksenteon pohjaksi. Tehtävään sisältyy myös monipuolisia hallintoa ja seurakuntatyötä tukevia tehtäviä. Hän toimii myös kirkkoherran sihteerinä.

Valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävään soveltuvuuden ja luotettavuuden lisäksi yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää paineensietokykyä sekä itsenäistä ja aktiivista työskentelyotetta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vastuullisuutta, hyvää organisointikykyä sekä osaamista pitää useat langat käsissään.

Toimeen hakijalle on eduksi ortodoksisen kirkon jäsenyys ja hyvä kirkollisen alan tuntemus. Toimeen valittavalta toivotaan tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Myös muu soveltuva koulutus ja työkokemus voidaan huomioida.

Hyvän kirjallisen ja suullisen suomen kielen ohella edellytetään englannin kielen hyvää osaamista. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 4.

Hakemus otsikolla ”Johdon sihteeri” tulee toimittaa 11.6.2019 kello 16.00 mennessä osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Haastattelut pidetään tiistaina 18. kesäkuuta. Päätöksen toimeen valittavasta henkilöstä tekee seurakunnanneuvosto kokouksessaan 22. elokuuta. Tehtävän vastaanottamisesta sovitaan erikseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Markku Salminen: markku.salminen@ort.fi / 040 501 6190


Kaikki seurakunnan haettavana olevat toimet ilmoitetaan nettisivujen avoimet työpaikat -osiossa.

Kategoriat Avoimet työpaikat