29.5.2019

Seurakuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Syksyllä valitaan uudet edustajat seurakunnanvaltuustoon. Tässä pikaopas vaaleihin:

Mitä valtuusto tekee?

Seurakunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelman vahvistaminen, tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tuloveroprosentista päättäminen. Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta.

Ketkä ovat valtuuston jäseniä?

Valtuuston jäseniä ovat kirkkoherra ja neljäksi kalenterivuodeksi vaaleilla valitut jäsenet. Valtuustossa on jäseniä vähintään yhdeksän ja enintään 21. Jäsenten lukumäärä määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Helsingin seurakunnassa valtuutettuja on 21.

Kuka voi asettua ehdolle valtuustovaaleissa?

Ehdokkaaksi asettuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen. Kirkkolain mukaan seurakunnan luottamustoimiin on vaalikelpoinen ”ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen”. Seurakuntien päätoimiset työntekijät eivät voi asettua ehdolle.

Kuinka ehdokkaita asetetaan?

Kaksi 16 vuotta täyttänyttä  seurakunnan jäsentä voi asettaa ehdokkaita vaaliin omalta vaalialueeltaan. Katso tarkemmin edeltä, ketkä voivat asettua ehdolle. Ehdokkailta täytyy kysyä suostumus ehdokkaaksi asettamiseen. Ehdokkaita asetetaan kirjallisella lomakkeella joka palautetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään 19. syyskuuta. Samalla kertaa voi ehdottaa useampia ehdokkaita. Lue tarkemmat ohjeet ehdokkaiden asettamisesta vaali-kuulutuksesta.

Ketkä voivat äänestää?

Seurakunnanvaltuustovaalissa voivat äänestää ne seurakunnan jäsenet, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä. Ihmisellä on äänioikeus siinä seurakunnassa, jonka jäseneksi hänet on merkitty viimeistään 31. elokuuta. Helsingin seurakunta on jaettu useaan vaalialueeseen. Äänioikeutta käytetään sillä vaalialueella, jonka alueella oma kotikunta sijaitsee. Esimerkiksi Helsingissä asuva äänestää 1. vaalialueen ehdokkaita ja Espoossa asuva 2. vaalialueen ehdokkaita. Tarkista oma vaalialueesi vaali-kuulutuksesta.

Kuinka äänestys tapahtuu?

Seurakuntavaltuustovaaleissa voi äänestää ainoastaan käymällä henkilökohtaisesti äänestyspaikalla sen ollessa auki. Ennakkoäänestys tai koti- ja postiäänestys eivät ole mahdollisia. Lista äänestyspaikoista ja -ajoista julkaistaan lokakuussa seurakunnan viestintäkanavissa. Äänestää voi millä vaalipaikalla tahansa kotikunnasta riippumatta. Äänestäjän tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Valtuustovaaleissa voi äänestää useaa ehdokasta. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään niin montaa vaalialueensa ehdokasta kuin kyseiseltä vaalialueelta valitaan valtuuston jäseniä. Esimerkiksi Helsingin 1. vaalialueelta valitaan kymmenen valtuutettua, joten tällä vaalialueella asuva voi äänestää 0 – 10 ehdokasta. Vaalipaikalla neuvotaan tarkemmin äänestystapahtumasta.

Kuva: Laura Karlin


Seuraa vaalien kulkua nettisivujen seurakuntavaalit -osiossa.

Kategoriat Seurakuntavaalit