Marraskuussa pidettävät valtuustovaalit siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Vaalialuejakoa koskeva päätös on kumottu ja seurakunnanneuvosto käynnistää valtuustovaalien valmistelutoimet uudelleen. Kuvituskuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

21.9.2023
Kirkollishallitus on kumonnut 20.9.2023 istunnossaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 11.5. tekemän vaalialuejakoa koskevan päätöksen (§ 9).Seurakunnanvaltuuston vaalit keskeytyvät tämän myötä Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa. Valtuustovaaleja ei siis toimiteta tämän vuoden marraskuussa.Tähän mennessä tehdyt ehdokasasetteluasiakirjat mitätöityvät. Ehdokasasettelun oli juuri määrä päättyä 21.9.

Seurakunnanneuvosto käynnistää nyt uudelleen seurakunnanvaltuuston vaalien valmistelutoimet.

Asian kiireellisyyden vuoksi kirkollishallituksen istunnon pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa kyseisen asiakohdan osalta (pöytäkirjassa asiakohta 79).

Taustalla kiista vaalialuejaosta

Seurakunnanvaltuusto päätti 11.5. jakaa seurakunnan vaalialueisiin, jotka noudattaisivat valtuutettujen määrän osalta kyseisen alueen jäsenmäärää. Valtuusto myös siirsi Hyvinkään Lahden vaalialueelta Itä- ja Keski-Uudenmaan vaalialueeseen vedoten hyvinvointialueiden mukaiseen jakoon. Valtuuston enemmistö katsoi uuden vaalialuejaon noudattavan kirkollishallituksen antamaa ohjeistusta siitä, että vaalialueet noudattaisivat kirkon jäsenmäärän jakautumista alueittain. Valtuusto ei näin ollen tehnyt päätöstä vaalilautakunnan antaman esityksen mukaan, vaan valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkinin vastaesityksestä. Päätös ei syntynyt yksimieliesesti, vaan asiasta äänestettiin kahteenkin otteeseen ja äänimäärät jakautuivat lähes tasan. Päätöksen osalta eriävän mielipiteen jättivät Lahden ja Hämeenlinnan alueiden valtuutetut Anatoli Lappalainen, Risto Murto ja Elise Tamminen sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku SalminenValtuuston 11.5. kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla.

Kirkollishallitus sai asiassa oikaisuvaatimuksen, jossa vaadittiin valtuuston vaalialuejakoa koskevan päätöksen kumoamista. Kirkollishallitus pyysi asiassa seurakunnaneuvostolta lausunnon.

Seurakunnanneuvosto vaati kesäkuun sähköpotikokouksessaan valtuustoa kumoamaan vaalialuejakoa koskevan päätöksensä ja noudattamaan vaalilautakunnan esitystä vaalialuejaosta, joka oli käytössä myös edellisissä vuoden 2020 vaaleissa. Neuvosto on pitänyt seurakuntien yhdistymissopimusta luottamuselimiä sitovana ja vaatinut myös valtuustoa noudattamaan sitä. Neuvosto teki kesäkuussa kirkollishallituksen pyynnöstä lausunnon kirkollishallitukselle koskien vaalialuejakoa koskevaa oikaisuvaatimusta. Neuvoston 13.-15.6. kokouksen pöytäkirja ja neuvoston lausunto kirkollishallitukselle on julkaistu myös seurakuntamme sivuilla.  Neuvoston pöytäkirjasta selviää, että tämäkään päätös valtuuston vaalialuejakoa koskien ei syntynyt yksimielisesti,  vaan enemmistön päätöksellä.

Vaalialuejakoa koskeva valtuuston päätös otettiin kirkollishallituksessa käsittelyyn 20.9. Kirkollishallitus kumosi valtuuston 11.5. vaalialuejakoa koskevan päätöksen ja samalla näin myös keskeytti vaalit Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa.

Asia palautuu nyt neuvostolle. Neuvoston seuraava kokous pidetään torstaina 19.10.2023.

 

Uutisoitu aiemmin seurakunnan sivuilla:

Seurakunnanneuvosto vaatii valtuustoa noudattamaan piispan vahvistamaa vaalijakoa

Valtuuston tilinpäätöskokouksessa päätettiin uudesta vaalialuejaosta ja valittiin isännöitsijä hautausmaan kirkkoon

Korjattu 22.9.: Valtuuston hyväksymä vaalialuejako ei noudattanut maakuntarajoja kaikilta osin, kuten tekstissä aiemmin virheellisesti luki. Vaalialueet noudattivat maakuntarajoja ja hyvinvointialueiden rajoja vain joiltakin osin.