Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

24.3.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui 13. maaliskuuta tilinpäätöskokoukseen. Neuvosto päätti lähettää tilinpäätöksen pienin täsmennyksin valtuustolle käsittelyyn. Valtuusto kokoontuu tilinpäätöskokoukseen 11. toukokuuta.

 

Seurakunta myönsi eron ja kiitti vahtimestari Toni Honkakumpua ja kanttori Elia Pietarista työstään seurakunnan hyväksi

Kokouksessa käsiteltiin myös muutamia seurakunnan henkilöstöasioita.

Seurakunnalle oli saapunut kaksi eroilmoitusta. Myllypuron kappelin vahtimestari Toni Honkakumpu päätti 13. maaliskuuta työnsä seurakunnassa. Neuvosto linjasi palaavansa toimen mahdolliseen täyttämiseen seurakunnan muutosneuvotteluiden päätyttyä.

Myös kasvatuksen kanttori Elia Pietarinen oli 15.3. jättänyt eroilmoituksen. Koska Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa on tällä hetkellä kanttoritehtävien osalta vakava resurssipula, päätti neuvosto pyytää hiippakunnan piispaa julistamaan toimen haettavaksi seurakunnassa käytävistä muutosneuvotteluista huolimatta. Lisäksi valtuusto on aiemmin linjannut, etteivät henkilöstökulujen säästötarpeet kohdistu hengellisen työn tekijöihin eli papistoon ja kanttoreihin.

Kokouksessa käsiteltiin myös toimivapaapyyntö.  Neuvosto myönsi diakoniatyöntekijä Elina Palelle  toimivapaan ajalle 15.4–15.10.2023.

 

Ukrainan pakolaisten parissa toimivan papin palkkaus kiireellisenä valtuustolle

Kokouksessa käsiteltiin myös Ukrainan pakolaisten parissa toimivan määräaikaisen papin toimen perustamista. Neuvosto esittää valtuustolle kiireellisesti perustamaan määräaikaisen, marraskuun loppuun saakka voimassa olevan, papin toimen. Kirkolliskokous on myöntänyt ukrainalaisten parissa tehtävää työtä varten erillisen määrärahan. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan tehtävä sijoitetaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueelle. Määräraha on seurakunnan käytettävissä, mikäli valtuusto perustaa määräaikaisen papin toimen kirkollishallituksen myöntämän määrärahan puitteissa. Papin palkkakulut katetaan näin kirkollishallituksen avustuksella.  Neuvosto esittää lisäksi, että valinta suoritetaan hiippakunnan piispan, arkkipiispa Leon, laatiman ehdokasasettelun pohjalta. Arkkipiispa Leo on asettanut kaksi ehdolle ukrainalaisten pakolaisten parissa toimivan papin määräaikaiseen tehtävään: ensimmäiselle vaalisijalle tehtävää viime vuoden kesästä saakka hoitanut pastori Alexander Zanemonets ja toiselle vaalisijalle pastori Ivan Markolainen.

 

Uspenskin katedraaliin suunnitellaan turisteille suunnattua pääsymaksua

Neuvosto päätti budjettikokouksessaan 12.10.2022 lisätä talousarvioesitykseen Uspenskin katedraalin kustannuspaikalle 50 000 euroa pääsymaksutuloja.

Neuvosto perusti työryhmän suunnittelemaan Uspenskin katedraalin pääsymaksutun toteuttamista ja käyttöönottoa. Työryhmään nimettiin Jukka Vehkaoja, Ludmila Niemi ja Tuomas Lempinen. Lisäksi valtuuston jäsenillä on mahdollisuus nimetä kaksi asiantuntijajäsentä.

 

​​​​​​​Katso neuvoston 16.3. kokouksen pöytäkirja tästä. ​​​​​​​


Seurakunnan valtuuston asettama neuvosto käyttää seurakunnassa toimeenpanovaltaa. Neuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra Markku Salminen ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä Jukka Vehkaoja. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Varapuheenjohtajien toimikausi kestää yhden vuoden.

Neuvoston kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla noin viikko kokouksen jälkeen. Pöytäkirja julkaistaan tarkastuksen jälkeen myös seurakunnan verkkosivuilla. Seurakunnanneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Katso neuvoston kokoonpano näillä sivuilla.


Katso myös: 

Valtuusto kokoontuu 30.3. päättämään Ukrainan pakolaisten parissa toimivan papin valinnasta