20.4.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui 20.4.2023.  Kokouksessa käsiteltiin muun muassa seurakunnan Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 kiinteistöjen tulevaisuutta.

Valtuusto on 1.9.2022 kokouksessaan pyytänyt neuvostoa tekemään jatkoselvityksiä Liisankatu ja Unioninkatu kiinteistöjen osalta. Valtuusto rajasi kiinteistöjen tulevaisuuden kahteen vaihtoehtoon: neuvoston esittämä kiinteistön yhtiöittäminen ja osamyynti tai kiinteistöjen osakorjaus. Valtuusto on toivonut suunnitelmia varten kartoitusta siitä, mikä osa kiinteistöistä myydään ja mikä pidetään seurakunnalla. Valtuusto lähetti myös neuvoston selvitettäväksi lainansaannin ehdot.

Neuvosto yhtyi kiinteistölautakunnan päätösesitykseen ja esittää valtuustolle päätöksentekoon ryhtymistä neuvoston vuosi sitten 10.3.2022 lähettämän esityksen sekä tehtyjen selvityksien pohjalta. Kiinteistölautakunta ja neuvosto pitävät esitettyä materiaalia kattavana. Vuosi sitten tehdyssä esityksessä vaihtoehtojen keskinäinen vertailukelpoisuus on pääosin säilynyt, vaikka epävarmuustekijöitä on tullut lisää. Esimerkkeinä tallaisista kiinteistölautakunta tuo esiin muutokset yleisessä vallitsevassa taloustilanteessa, korkotason nousun, kiihtyneen inflaation, toimistotilakysynnän hiipumisen sekä kansainvälisten kiinteistörahastojen vaikeudet.

Neuvosto käsitteli lisäksi kokouksessa syksyn valtuustovaaleja ja teki valtuustolle esityksen vaaliajasta, vaalipiirijaosta sekä valittavien jäsenen jakautumisesta vaalipiireihin.

Valtuuston 30.3.2023 kokouksen pöytäkirjasta todettiin päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä ja toimivaltarajojen puitteissa ja neuvosto toimeenpanee päätökset.

Kokouksessa käsiteltiin myös henkilöstöasioita.

Neuvoston pöytäkirja julkaistaan seurakunnan sivuilla allekirjoittamisen jälkeen. Lue aiempien kokouksien ja valtuuston kokouksien pöytäkirjat: Päätöksenteko – pöytäkirjat ja suunnitelmat 

Seurakunnanvaltuusto kokoontuu vuoden ensimmäiseen sääntömääräiseen kokoukseen 11.5. kello 17:30 Helsingissä Pappilatalon seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha).  Kokouksessa käsitellään muun muassa tilinpäätösasiat. Kokouksen esityslista ja kokouskutsu julkaistaan noin kaksi viikkoa ennen kokousta seurakunnan sivuilla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia ja niitä voi tulla seuraamaan paikan päälle.


Seurakunnaneuvosto käyttää seurakunnassa toimeenpanovaltaa ja tekee valmistelevaa työtä valtuuston päätöksenteon tueksi. Valtuusto asettaa neuvoston. Seurakunnanneuvoston itseoikeutettuja jäseniä ovat kirkkoherra ja Uspenskin katedraalin isännöitsijä. Seurakunnanneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Seurakunnanneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Katso tästä neuvoston kokoonpano 

Neuvoston 20.4. kokouksen pöytäkirja

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset