17.1.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontuu ensimmäiseen ylimääräiseen kokoukseen Helsingissä seurakuntasalilla (Unioninkatu 39 A, sisäpiha) torstaina 26.1.2023 kello 17:30.

Vuoden ensimmäisen kokouksen asialistalla on muun muassa kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien ehdokkaiden sekä heidän valitsijamiesten ja näiden varajäsenten valinta, Mannerheimintie 8 kiinteistön hissiremontin lisäbudjetti, seurakunnanneuvoston valtuustolle palauttama asia koskien budjetoitua 35 000 määrärahaa, aloite rikostaustan selvittämisestä lasten kanssa työskentelyä varten sekä kirkollishallituksen 19.12.2022 tekemän päätöksen käsittely. Päätös koskee kirkollishallituksen linjausta hylätä kirkkoherra Markku Salmisen oikaisuvaatimus ja todeta seurakunnanvaltuuston 1.9. kokouksen syntyneen laillisessa järjestyksessä.

Kokouksen esityslista on julkaistu seurakunnan sivuilla ja siihen voi tutustua tästä. 

 

Kirkolliskokouksen ehdokkaiden ja valitsijamiesten vaali – kirkolliskokouksen maallikkoedustajat valitaan 25.3.

Valtuuston asialistalla on  kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ehdokkaiden sekä valitsijamiesten valinta.

Valtuusto valitsee kaikkiaan yhdeksän valitsijamiestä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet, jotka tulevat äänestämään ja valitsemaan kirkolliskokoukseen maallikkoedustajat seurakunnastamme.

Maallikkoedustajilla tarkoitetaan tavallisten seurakuntalaisten edustajia, jotka eivät näin ollen ole vihittyjä papiston jäseneksi eivätkä ole kanttorin toimessa seurakunnassamme. Ehdokkaiden määrää ei ole rajattu. Vaalikelpoinen maallikkojen edustajaksi ja maallikkojen edustajien valitsijamieheksi on ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu kirkon jäsen, joka ei ole vajaavaltainen eikä ole kelpoinen ehdokkaaksi papiston tai kanttoreiden vaalissa.

Kaikkiaan seurakunnastamme valitaan seitsemän (7) maallikkojen edustajaa Suomen ortodoksisen kirkon ylimpään päättävään elimeen, kirkolliskokoukseen. Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaali toimitetaan lauantaina 25.3. Tällöin valtuuston valitsemat valitsijamiehet tulevat äänestämään ja suljetulla lippuäänestyksellä valitsemaan maallikkojen edustajat kirkolliskokoukseen.

Lue lisää kirkolliskokouksesta ja tänä keväänä toimitettavasta kirkolliskokousedustajien vaalista näiltä sivuilta: Kirkolliskokousedustajat valitaan maaliskuussa

 

Esityslistalla kiinteistö- ja budjettiasioita

Valtuuston kokouksen asialistalla on Mannerheimintie 8 kiinteistön hissiremontin lisäbudjetti. Neuvosto tulee käsittelemään asiaa kiireellisenä 19.1.2023 kokouksessaan ja tekemään asiasta esityksen valtuustolle.

Valtuuston tulee lisäksi käsitellä uudelleen tälle vuodelle budjetoitua valtuuston puheenjohtajan ja neuvoston varapuheenjohtajan asiantuntijapalveluiden käyttöön varattua 35 000 euron määrärahaa, sillä neuvosto on 14.12. kokouksessaan todennut valtuuston päätöksen säädösten vastaiseksi ja siksi palauttaa asian valtuustolle.

Valtuusto käsittelee lisäksi kokouksessaan neuvoston 14.12. tekemää päätöstä siitä, että seurakunta tulee vaatimaan rikostaustan selvitystä kaikilta seurakunnassa lasten ja nuorten parissa jatkuvasti tai säännöllisesti työskenteleviltä vapaaehtoisilta heidän suostumuksestaan. Neuvoston kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua tästä. 

 

Asialistalla kirkollishallituksen 19.12. tekemä päätös ja linjaus valtuuston 1.9. kokouksesta

Kirkollishallitus hylkäsi kokouksessaan 19.12.2022 kirkkoherra Markku Salmisen oikaisuvaatimuksen koskien seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen päätösten syntymistä laillisessa järjestyksessä. Kirkollishallitus päätti, että valtuuston 1.9.2022 kokous on laillisesti koollekutsuttu ja kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä.

Kirkollishallituksen lainoppinut asiantuntijajäsen, professori Tolvanen ja kirkon palvelukeskuksen lakimies Heino ovat 3.1.2023 antaneet tarkempia ohjeita kirkollishallituksen päätökseen ja seurakunnan päätöksentekoprosessiin liittyen. Ohjeistuksen mukaan seurakunnanvaltuuston tulee ottaa kirkollishallituksen päätös asialistalle ja todeta, että kirkollishallitus on pitänyt 1.9.2022 pidetyn kokouksen päätöksiä lainmukaisina ja laillisessa järjestyksessä syntyneinä. Kysymys valtuuston kokouksen päätösten lainmukaisuudesta on lopullisesti ratkaistu kirkollishallituksessa ja kirkollishallituksen päätös tekee kirkkolain soveltamisen tarpeettomaksi. 

Kokouksen asialistan mukaan asia merkitään tiedoksi.

Lue lisää aiheesta sivuillamme: Kirkollishallitus linjasi – 1.9. valtuuston kokous oli laillinen, vaikka edustikin huonoa hallintotapaa

 

Monikulttuurisen seurakuntatyö papin vaalin ajankohta vielä auki

Valtuuston kokouksen asialistalla ei ole monikulttuurisen seurakuntatyön papin vaalia, sillä valtuuston puheenjohtaja on katsonut, että kirkkolain mukaan neuvoston tulisi vielä erikseen esittää valtuustolle, että valtuusto toimittaa papin vaalin.  Seurakunnanneuvoston seuraava kokous pidetään 19.1.2023.

Tehtävään ehdolla olevat ovat tammikuussa toimittaneet tai osallistuneet koepalveluksiin neuvoston esityksen mukaisesti. Katso tarkemmat ajankohdat ja tiedot ehdokkaista tästä.

Monikulttuurisen seurakuntatyön papin vaalin ajankohdasta tiedotetaan mahdollisimman pian. Papin valitsee valtuusto.

 

Valtuuston vuoden 2023 kokoukset 

Valtuuston vuoden 2023 II ylimääräinen kokous pidetään torstaina 9.3.2023 klo 17:30 seurakuntasalilla. 

Valtuuston vuoden 2023 I lakisääteinen kokous (tilinpäätöskokous) on tors-taina 11.5.2023 klo 17:30 seurakuntasalilla. 

Valtuuston vuoden 2023 II lakisääteinen kokous (budjettikokous) on torstaina 9.11.2023 klo 17:30 seurakuntasalilla. 


Seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävän vaaleilla valitun valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Kokousta voi tulla seuraamaan paikan päälle esimerkiksi seurakuntasalin ylätasanteelle. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset