Kirkolliskokous kokoontuu vuosittain marraskuussa Valamon luostarissa. Kuvassa Valamon luostarin pääportti auringonpaisteessa kirkolliskokouksen aikaan 2022. Kuva: Aamun Koitto Susanna Somppi

17.1.2023

Suomen ortodoksisessa kirkossa ylintä päätösvaltaa käyttävän kirkolliskokouksen vaali toimitetaan joka neljäs vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Niin papiston, kanttoreiden kuin maallikkojen kirkolliskokousedustajat valitaan erillisillä salaisilla vaaleilla vaalialueittain. Helsingin ortodoksinen seurakunta muodostaa oman vaalialueensa papiston ja maallikkojen edustajien vaalissa. Kanttorien edustajien vaalissa vaalialueen muodostaa Helsingin hiippakunta.

Papiston edustajien ja kanttorien edustajien vaalit toimitetaan Helsingissä 22.3. ja maallikkojen edustajien vaali toimitetaan 25.3.

Kaikkiaan seurakunnastamme valitaan seitsemän (7) maallikkojen edustajaa ja neljä (4) papiston edustajaa sekä Helsingin hiippakunnan alueelta yksi kanttorien edustaja.

Kaikki vaalit toimitetaan seurakunnassamme Helsingissä seurakuntasalissa (Unioninkatu 39 A). Vaalitoimituksen puheenjohtajana toimii Lasarus Jalonen ja sihteerinä Christina Kontkanen. Heidän varajäsenikseen määrätään Soili Penttonen ja Vlada Wahlsten.

Ensimmäisenä toimitetaan papiston edustajien vaali keskiviikkona 22.3.2022 kello 13.00-14.30. Papiston edustajien vaalissa voivat äänestää kaikki seurakuntamme alueella asuvat papit ja diakonit. Vähintään puolet valituista papiston edustajista tulisi olla päätoimisessa palvelussuhteessa kirkkoon tai seurakuntaan papin tai diakonin tehtävässä.

Kanttorien edustajien vaali toimitetaan keskiviikkona 22.3.2023 kello 15.00–16.30. Vain seurakuntamme toimessa olevat kanttorit voivat äänestää tässä vaalissa.

Viimeisenä toimitetaan 25.3. kello 13 maallikkojen edustajien vaali. Seurakunnanvaltuusto asettaa ehdokkaat kirkolliskokouksen maallikkojen edustajiksi sekä valitsijamiehet ja näiden varajäsenet.  Äänioikeus maallikkojen edustajien vaalissa on näin seurakuntamme valtuuston valitsemilla valitsijamiehillä, jotka äänestävät suljetulla lippuäänestyksellä ja näin valitsevat maallikkojen edustajat kirkolliskokoukseen. Valtuusto asettaa ehdokkaat ja valitsee valitsijamiehet sekä näiden varajäsenet kokouksessaan 26.1.2023.

Valittujen kirkolliskokousedustajien eli kirkolliskokouksen jäsenten toimikausi alkaa tämän vuoden kesäkuusta ja kestää aina vuoden 2027 kesäkuuhun saakka.

Kirkolliskokouksen jäseniä ovat kaikki kirkossamme toimessa olevat piispat ja yksitoista papiston edustajaa, kolme kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista maallikkojen edustajaa.

Lue lisää kirkolliskokouksesta ja sen tehtävistä Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla: Kirkolliskokous

Kategoriat Uutiset