Kokouksessa päätetään muun muassa kiinteistöjen, myös kuvassa näkyvän Unioninkatu 39:n, tulevaisuudesta. Kuva: Joel Eklöv.

4.10.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontuu kolmanteen ylimääräiseen kokoukseen Helsingissä seurakuntasalilla torstaina 6.10. kello 17:30. Kokouksessa on muun muassa määrä valita isännöitsijä Helsingin hautausmaan kirkkoon ja päättää seurakunnan omistamien kiinteistöjen (Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 kiinteistökokonaisuus sekä Mannerheimintie 8) tulevaisuudesta. Asialistaan voi tutustua tästä. 

Kyseessä on Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon koollekutsuman kokouksen jatkokokous. Kokouksen asialista paljastaa kokouksen alkuperäiseksi päivämääräksi 11.8. Kokousta siirrettiin ensimmäisen kerran sairaustapauksen vuoksi maanantaille 29.8. Tuolloin kokous ei ollut päätösvaltainen, sillä paikalla oli vain kuusi 21 valtuutetusta. Jatkokokous pidettiin 7.9., ja myös tuolloin alle puolet valtuutetuista osallistui kokoukseen. Aloitettua kokousta on jatkettava ja nyt torstaina 6.10. valtuusto kokoontuu kolmannen kerran saman asialistan äärellä. Lisäksi valtuusto on jo käsitellyt 1.9. kokouksessaan asialistan asiat, kun myös valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin kutsui valtuuston koolle, tosin vasta kaksi kuukautta arkkipiispa Leon lähettämän kutsun jälkeen. Tilanteesta voi lukea tarkemmin täältä.

Kaikkien valtuuston kokouksien pöytäkirjat löytyvät seurakunnan sivuilta osioista: Päätöksenteko- luottamuselinten pöytäkirjat. 

Seurakunnanvaltuuston kokous pidetään seurakuntasalilla (Unioninkatu 39, sisäpiha) torstaina 6.10. kello 17:30. Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia ja seurakuntalaiset sekä muut asiasta kiinnostuneet voi tulla paikan päälle seuraamaan kokouksen kulkua.

Arkkipiispalla kirkkojärjestyksessä määritelty oikeus kutsua valtuusto koolle

Valtuuston puheenjohtaja kutsuu yleensä valtuuston koolle. Nyt kutsun on lähettänyt arkkipiispa. Arkkipiispan oikeus kutsua valtuusto koolle määritellään kirkkojärjestyksen 88§:ssä; ”Kirkollishallitus ja hiippakunnan piispa voivat lisäksi kutsua valtuuston koolle.” Hiippakunnan piispalla on näin ollen oikeus valtuusto koolle ja määrätä kokoukselle tekninen puheenjohtaja.

Valtuuston puheenjohtaja Brodkin on katsonut, että piispalla tulisi olla perustelut kokouksen koollekutsumiseen. Tämän vuoksi hän kutsui myös itse valtuuston koolle aiemmin piispan toimittamalla asialistalla.  Kirkkojärjestyksessä ei kuitenkaan määritellä, milloin piispa voi käyttää oikeuttaan. Perusteluista puhutaan kirkkojärjestyksessä vain siinä tapauksessa, jos neuvosto tai valtuutettujen enemmistö kutsuisi valtuuston koolle.

Vaaleilla valittu valtuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Vaikka piispa on kutsunut kokouksen koolle, hän ei osallistu kokoukseen eikä päätöksentekoon.

Korjaus 6.10.: Valtuuston kokous alkaa kello 17:30. Uutisessa kokouksen aloitusajankohdaksi oli virheellisesti merkitty kello 17. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset