Seurakunnanvaltuusto yhteiskuvassa.

7.9.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontuu 7.9. jatkamaan 29.8. keskeytettyä kokousta.

Kokouksen puheenjohtaja Arvo Kokkonen joutui 29.8. keskeyttämään kokouksen todettuaan, ettei se ole päätösvaltainen.  21 valtuutetusta paikalla oli vain kuusi.

Kolmannen ylimääräisen kokouksen on kutsunut koolle Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Hän on myös määränyt kokouksen tekniseksi puheenjohtajaksi Arvo Kokkosen.

Kokouksen asialistalla on muun muassa Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 sekä Mannerheimintie 8 kiinteistöjen tulevaisuudesta päättäminen. Valtuuston 7.9. kokouksessa jatketaan samojen asioiden käsittelyä, joista valtuusto on jo päättänyt puheenjohtaja Jefim Brodkinin koolle kutsumassa kokouksessa 1.9..

Samojen asioiden käsitteleminen kahdessa kokouksessa on epätavanomaista. Lisäksi näin monen valtuutetun poisjääminen 29.8. kokouksesta on herättänyt ihmetystä ja asiasta on myös keskusteltu sosiaalisessa mediassa seurakunnan Facebook-sivulla.

Seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen ei voi ottaa kantaa yksittäisten valtuutettujen syihin jäädä pois arkkipiispan koolle kutsumasta kokouksesta.

– Osalla oli pätevät syyt jäädä pois kokouksesta. Aivan samalla tavalla, kuin minulla oli este osallistua valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkinin 1.9. koollekutsumaan kokoukseen, vaikka minut oli merkitty kokouksen esittelijäksi. Olin matkalla Ruotsin suomalaisen seurakunnan luo. Esteeni oli  tiedossa kokouskutsua lähetettäessä.

 

Valtuuston kaksi kokousta

Kuinka seurakunnassa on sitten päädytty tilanteeseen, jossa sekä arkkipiispa että valtuuston puheenjohtaja lähettävät kokouskutsun pitkälti samalla asialistalla?

Arkkipiispa Leo on lähettänyt valtuustolle kutsun 6.6. ja kokouksen esityslistan 28.7. Kutsuessaan valtuuston koolle arkkipiispa käytti Kirkkojärjestyksen 88§:ssä määrättyä oikeuttaan. 11.8. päivälle merkitty kokous jouduttiin kuitenkin siirtämään sairaustapauksen vuoksi elokuun loppuun. Valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin on tuolloin 9.8. lähettänyt valtuustolle myös kutsun kokoukseen samalla asialistalla.

Puheenjohtaja Jefim Brodin katsoo, että arkkipiispan olisi pitänyt perustella päätöstään kutsua valtuusto koolle:

– Kirkkojärjestyksen mukaan puheenjohtaja kutsuu seurakunnanvaltuustoon koolle, kun katsoo sen tarpeelliseksi. Tämä on yleinen periaate, josta poiketaan vain erityisestä syystä. Korkeasti pyhitetty arkkipiispa Leo ei ole antanut valtuustolle tai minulle mitään perusteluita sille, miksi hänkin on päättänyt kutsua kokouksen koolle. Seurakunnanvaltuusto on koollekutsumassani kokouksessa hoitanut omat velvollisuutensa demokraattisesti valittuna seurakunnan ylimpänä päättävänä elimenä ja tehnyt päätökset valmistelluista asioista oikeassa aikataulussa ja laillisessa järjestyksessä.

Arkkipiispa Leo katsoo toimineensa siten, kuten hänen hiippakunnan piispana tulee tässä tilanteessa toimia. Hän viittaa myös toukokuussa suorittamaansa seurakunnantarkastukseen.

– Seurakunta hoitaa sen, mikä seurakunnalle kuuluu. Olen tehnyt sen, mikä minulle kuuluu. Olen tehnyt tämän perustellusta syystä. Olen antanut seurakunnantarkastuksen pöytäkirjan ja tarkastuskertomuksen ja tullut siihen johtopäätöksen, että tämä toimenpide tulee tehdä.

Tällä toimenpiteellä arkkipiispa Leo viittaa valtuuston kutsumiseen koolle käsittelemään muun muassa kiinteistöjen tulevaisuutta.

Arkkipiispan määräämä tekninen puheenjohtaja Arvo Kokkonen johtaa kokousta, mutta ei ota käsiteltäviin asioihin kantaa eikä osallistu päätöksentekoon. Kyseessä on siis seurakunnanvaltuuston kokous, jossa ylintä päätösvaltaa käyttävä valtuusto tekee asialistalla olevista asioista päätökset ilman ulkopuolista väliintuloa.

– Koska kumpikin kokouksista on laillisesti koolle kutsuttuja, on mahdollista, että 7.9. kokouksessa valtuusto voisi päättää uudelleen ja näin muuttaa tai kumota edellisessä kokouksessaan tekemiä päätöksiä, pohtii kirkkoherra Markku Salminen.

Markku Salminen ei ole aiemmin todistanut tämänkaltaisia kokouksia. Salminen on toiminut Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2009.

Kokouksen esityslista on julkaistu seurakunnan sivuilla ja sen voi katsoa tästä. Esityslistassa näkyy kokouksen alkuperäinen päivämäärä 11.8.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia ja niitä voi tulla paikan päälle seuraamaan. Vaaleilla valittu valtuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. 

 

Korjattu: Arkkipiispa Leo lähetti valtuustolle kokouskutsun jo 6. kesäkuuta ja heinäkuun lopussa kokouksen asialistan. Uutisessa luki aiemmin virheellisesti, että arkkipiispa olisi lähettänyt kutsun vasta 28.7. 

Muokattu 14.10: Muutettu jutun otsikkoa paremmin tekstin sisältöä kuvaavaksi. 

Kategoriat Uutiset