Vaaleilla valittu valtuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Kuva: Dimitri Tolonen

12.12.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontuu arkkipiispa Leon koollekutsumana III ylimääräiseen kokoukseen Helsingin seurakuntasalilla torstaina 15.12.2022 kello 17.30. Helsingin hiippakunnan piispan, arkkipiispa Leon, 30.11. lähettämään kokouskutsuun voi tutustua tästä.

Kyseessä on viides kerta, kun valtuusto kokoontuu saman asialistan äärelle arkkipiispan koollekutsumana. Kaikilla edellisillä kerroilla eli 29.8.. 7.9., 6.10. ja 27.10. kokous ei saavuttanut päätösvaltaisuutta, sillä paikalla oli alle puolet kaikkiaan 21 valtuutetusta.A rkkipiispa Leo muistuttaakin kokouskutsussa valtuutettujen virkavelvollisuudesta osallistua kokouksiin. Kutsun liitteenä on kolme lausuntoa, joissa perustellaan hiippakunnan piispan oikeutta kutsua valtuusto koolle ja määrätä kokoukselle erillinen puheenjohtaja. Arkkipiispan oikeus kutsua valtuusto koolle määritellään ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 88§:n 3 momentissa.

Kokouksen tekniseksi puheenjohtajaksi arkkipiispa Leo on määrännyt Arvo Kokkosen ja sihteerinä toimii tavanomaiseen tapaan Lasarus Jalonen.

Valtuuston 15.12. kokouksen asialistalla on muun muassa Järvenpään alueen kanttori Maria Verikovin palkkaaminen, Helsingin hautausmaan kirkon isännöitsijän valinta sekä kiinteistöjen tulevaisuudesta päättäminen. Asialista on julkaistu seurakunnan sivuilla. Huomioithan, että asialistalla lukee kokouksen alkuperäinen päivämäärä. 11.8. kokousta jouduttiin siirtämään sairaustapauksen vuoksi.

Tähän mennessä kuusi valtuutettua on jo ilmoittautunut olevansa estynyt osallistumaan kokoukseen. Valtuuston kokous on päätösvaltainen, mikäli vähintään 11 valtuutettua on paikalla.

Erityisesti Helsingin alueen edustajat ovat aiemmin jääneet pois arkkipiispa Leon koollekutsumasta kokouksesta. Niin monen valtuutetun pois jääminen on herättänyt muun muassa sosiaalisessa mediassa kysymyksiä tarkoituksellisesta boikotoinnista tai valtuuston toimintakyvystä. Seurakunnan tiedotus on pyytänyt valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkinia kommentoimaan tilannetta.  Brodkin on kieltänyt, että kokouksesta pois jääminen olisi suunnitelmallista, vaan jokaisella on ollut omat syynsä ja esteensä osallistua kokoukseen. Brodkin ei ole tässä vaiheessa halunnut enempää kommentoida tilannetta.

Arkkipiispa Leo on aiemmin sanonut kutsuneensa valtuuston koolle perustelluista syistä ja seurakunnantarkastuksessa tekemiensä havaintojen pohjalta. Arkkipiispa Leo suoritti seurakunnantarkastuksen 25.-29.5.2022. Seurakunnantarkastuksen pöytäkirjaan voi tutustua tästä.

Tekninen puheenjohtaja ei osallistu kokouksessa päätöksentekoon. Hiippakunnan piispa voi niinikään vain kutsua valtuuston koolle käsittelemään tiettyjä asioita. Piispa ei kuitenkaan osallistu varsinaiseen valtuuston kokoukseen, vaan päätökset tekee vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto.

 

Vaaleilla valitun ja seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia. Kokousta voi tulla seuraamaan paikan päälle (Unioninkatu 39 A, sisäpiha) tai etänä Teams-sovelluksen välityksellä. Etäosallistumista varten tulee pyytää kokouksen linkkiä johdon sihteeri Lasarus Jaloselta (lasarus.jalonen@ort.fi).

 


Valtuuston 15.12. kokouksen asialista

 

Julkaistu aiemmin seurakunnan sivuilla:

Valtuuston toistuvat ja rinnakkaiset kokoukset – kirkkoherra taustoittaa tilannetta

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset