Pyhän Kolminaisuuden kirkko Lahdessa. Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

19.5.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston ensimmäinen lakisääteinen kokous pidettiin Espoossa Pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkossa torstaina 19.5.

Kokouksessa valtuusto valitsi Lahden kirkkoon uudeksi isännöitsijäksi seurakunnanneuvoston esittämän Jari Joskan. Samassa yhteydessä valtuusto myönsi eron kirkon aiemmalle isännöitsijälle Juha Romanoville.

Valtuusto päätti olla valitsematta uutta jäsentä seurakunnanenneuvostoon eronpyynnön esittäneen Taina Cederströmin tilalle. Neuvoston jäsenten määrä väheni näin ollen kymmeneen jäseneen.  Näiden lisäksi neuvoston itseoikeutettuna jäsenenä toimii Uspenskin katedraalin isännöitsijä sekä neuvoston puheenjohtajana seurakunnan kirkkoherra. Lue lisää neuvostosta näillä sivuilla. 

Kokouksessa valtuusto hyväksyi ja vahvisti seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Tilinpäätöskokouksessa hyväksyttiin ja vahvistettiin myös Sammeli Pamilon muistorahaston sekä Alexander Marschanin rahaston viime vuoden tilinpäätökset.

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin neuvoston jäsenen Mikko Äikäksen aloitetta koskien seurakunnanvaltuuston päätöstä seurakunnan henkilöstömenojen supistamisesta kolmessa vuodessa viidellä prosentilla. Kokouksessa käytiin runsasta keskustelua valtuuston ja toisaalta myös neuvoston rooleista ja tehtävänjaosta.

Kokouksen lopuksi kirkkoherra Markku Salminen kertoi ilmoitusasioina Uspenskin katedraalin piispan istuinta koskevasta hankinnasta sekä Hangon kirkon ystävät ry:n 7.5. kokouksessaan tekemästään päätöksestä lahjoittaa seurakunnalle Hangon kirkon seurakuntasalin.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla osiossa ”Päätöksenteko – luottamuselinten pöytäkirjat” ja sen voi katsoa tästä.

Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu 30.5. Vuoden toisen ylimääräisen kokouksen asialistalla on Uspenskin katedraalin muurihankkeen lisäbudjetti. Kokous pidetään etänä Team-sovelluksen kautta. Yleisöllä on mahdollisuus seurata valtuuston kokousta Teams-linkin avulla. Linkin voi pyytää osoitteesta johdonsihteeri@ort.fi. Valtuuston 30.5. kokouksen esityslista on julkaistu seurakunnan päätöksentekoa käsittelevillä sivuilla.


Vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia.  

Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. Seurakunnanvaltuuston jäsenet ja tarkempaa tietoa valtuuston toiminnasta saa valtuustosta kertovalla sivullamme:

Seurakunnanvaltuusto

Kategoriat Uutiset