31.5.2020

Helsingin ortodoksinen seurakunta sai helluntaina ruotsin- ja englanninkieliset internetsivut. Aiemmin sivustosta on julkaistu venäjänkielinen osio.

Seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen on iloinen, että seurakunta pystyy nyt entistä paremmin palvelemaan erikielisiä jäseniään. Uusien kieliversioiden julkaisun ajoittuminen helluntaihin ei ollut suinkaan sattumaa.

– Helluntai on Kirkon syntymäpäivä. Pyhän Hengen vuodatuksen yhteydessä ihmiset ymmärsivät toistensa äidinkieltä. Tämä verkkosivujen julkaisu kuvaa juuri sitä tehtävää, mitä varten seurakunta on olemassa: olemme julistamassa ilosanomaa koko maailmalle, korostaa isä Markku Salminen.

– Kielet ovat rikkautta, joka syventää käsitystämme ihmisyydestä ja maailmasta. Ortodoksisessa perinteessä on pyritty aina kunnioittamaan kunkin äidinkieltä ja pyritty julistamaan sanomaa eri kielillä.  Kirkon tavoite on, että itse sanoman pysyessä merkitykseltään muuttumattomana, eri kieliset voivat ammentaa yhteisestä lähteestä. Samalla verkkosivut auttakoon meitä toistemme ymmärtämisessä ja aidon Kristus-keskeisen yhteisöllisyyden löytämisessä, toivoo isä Markku.

Sivuston ruotsin-, ja englanninkielinen versio on ollut jo vuosia suunnitteilla, ja sivuston toteutukseen on osallistunut moni seurakunnan työntekijä, erityisesti monikulttuurisesta työstä vastaava pappi sekä monia vapaaehtoisia.

– Arvostan suuresti pienten kieliryhmien edustajien panosta ja aktiivisuutta seurakunnan jumalanpalveluksiin osallistumisessa. Eri kielien kautta voi myös kokea olevansa osa kokonaisuutta; Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsen ja samalla jäsen Suomen ortodoksisessa kirkossa sekä ekumeenisessa patriarkaatissa.

Seurakunta on monikulttuurinen ja monikielinen jäsenmäärältään ja toiminnaltaan.

–  Sähköisen median käyttöönotto on ollut tärkeää. Toisen kansalliskielen ruotsin historia osana Helsingin seurakunnan historiaa ulottuu 1800-luvulle saakka. Yhteiskunnan muutosta sen sijaan kuvaa englannin kielen merkityksen kasvu. Englanninkielinen sivusto voi palvella myös maailmalla meistä tietoa etsivää.

Seurakunnan kirkkoherran mukaan sivuston kieliversioiden julkaisu saa erityisen merkityksen koronaviruspandemian myötä.

– Tämä poikkeustila on selvästi korostanut viestinnän merkitystä. Ihmiset kaipaavat oikeaa ja täsmällistä tietoa.

Sivuston eri kieliversioihin pääsee tutustumaan sivun oikeassa ylälaidassa. Kieliversioiden nimet on merkitty kunkin kielen ensimmäisten kirjaimien mukaan niin, että lyhenteet menevät sen kielen. Näin ”Ru” vie venäjänkieliselle sivustolle, ”Sv” ruotsinkielisille sivuille, ja ”En” englanninkielisille sivuille.

Sivut ovat osittain edelleen työn alla, ja voit itsekin osallistua niiden oikolukuun. Seurakunnan sivuista voi antaa palautetta seurakunnan tiedottajalle: vlada.wahlsten@ort.fi

Kategoriat Uutiset