Kristus är uppstånden!

Om vår församling

Vår församling är flerspråkig och sträcker sig över ett stort område, ända från Hangö till Träskända och Borgå. Verksamheten är mångsidig. Församlingen har sjutton gudstjänstlokaler på olika platser runt om i Nyland. Församlingens huvudkyrka är Uspenskijkatedralen, som även är huvudkyrka för Helsingfors ortodoxa stift. Du kan se var gudstjänstlokalerna är belägna under fliken Kyrkor.

Finlands ortodoxa kyrka hör som autonomt ärkebiskopsdöme till Konstantinopels ekumeniska patriarkat.

Gudstjänster

Gudstjänsterna hålls huvudsakligen på finska. Bortsett från sommarmånaderna firas gudstjänster på svenska en gång i månaden i Huskyrkan, Elisabetsgaten 29 A. På andra håll i församlingen inkluderas svenska i gudstjänsterna enligt behov.

 

Katekumenkurs på svenska startar

En introduktionskurs i den ortodoxa kyrkans tro och liv ordnas online via Teams av fader Mikael Sundkvist. Kursen följer samma upplägg och tema som församlingens finska katekumenkurs. Anmälningar till mikael.sundkvist@ort.fi. Kursen är avsedd för dem som är intresserade av den ortodoxa kyrkan men inte ännu är medlemmar och startar vecka 39 eller 40.