Uspenskij Katedralen. Foto: Kateryna Chyhryn

 

Om vår församling

Vår församling är flerspråkig och sträcker sig över ett stort område, ända från Hangö till Träskända och Borgå. Verksamheten är mångsidig. Församlingen har sjutton gudstjänstlokaler på olika platser runt om i Nyland. Församlingens huvudkyrka är Uspenskijkatedralen, som även är huvudkyrka för Helsingfors ortodoxa stift. Du kan se var gudstjänstlokalerna är belägna under fliken Kyrkor.

Finlands ortodoxa kyrka hör som autonomt ärkebiskopsdöme till Konstantinopels ekumeniska patriarkat.

Gudstjänster

Gudstjänsterna hålls huvudsakligen på finska. Bortsett från sommarmånaderna firas gudstjänster på svenska en gång i månaden i Huskyrkan, Elisabetsgaten 29 A. På andra håll i församlingen inkluderas svenska i gudstjänsterna enligt behov.