Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto 2021–2023 (Kuvasta puuttuvat valtuuston jäsenet Risto Murto, Markku Pelkonen, Soili Penttonen ja Irina Väisänen). Kuva: Anu Miller

22.11.2021

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston II lakisääteinen kokous pidettiin puolitoistaviikkoa sitten torstaina 11.11.2021 klo 17 alkaen Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalilla Helsingin Pappilantalossa. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Jefim Brodkin. Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täältä.

Päätökset vuoden 2022 veroprosentista ja hautaustoimintaan liittyvistä maksuista

Valtuuston kokouksessa hyväksyttiin Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvoston esitys hautojen hintojen ja hoitomaksujen korottamisesta vuoden 2022 alusta 2 %:n verran vuoden 2021 tasoon verrattuna. Samoin hyväksyttiin neuvoston esitys siitä, että ensi vuonna veroprosentti (1,8 %) säilyy vuoden 2021 tasolla.

Seurakunnan toiminnan- ja taloudensuunnitelma (TTS) vuosille 2022–2024 ja seurakunnan vuoden 2022 tekemisen suunnitelma hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi 11.11.2021 kokouksessaan seurakunnan toiminnan- ja talouden suunnitelman vuosille 2022-2024 siihen kokouksessa tehdyin muutoksin (luettavissa pöytäkirjasta). Lisäksi valtuusto päätti pyytää neuvostoa valmistelemaan suunnitelman siitä, millä aikajänteellä ja millä toimenpiteillä seurakunnan toiminta sopeutetaan sen käytettävissä oleviin verovaroihin. 

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 tekemisen suunnitelman siihen kokouksessa tehdyin muutoksin. Se päätti myös, että matkakulut tulee jyvittää kullekin kustannuspaikalle niiden aidon käytön perusteella. 

Myös vuoden 2022 talousarvioesitys hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi esityksen mukaisesti seurakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022. 

Kokouksessa valittiin ensi vuodelle valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa

Seurakunnanvaltuuston puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Jefim Brodkin, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Ritva Bly ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Anatoli Lappalainen. 

Aloite toimikunnan perustamiseksi kirkon tavoite- ja toimintaohjelman seurakunnassa täytäntöönpanemisen seuraamiseksi

Valtuuston kokouksessa esitettiin valtuuston jäsenten Ritva Bly:n, Kim Kilpisen, Marina Lampisen, Elina Palolan, Soili Penttosen ja Ulla Saarisen aloite siitä, että valtuusto nimeää seuraavassa kokouksessaan keskuudestaan toimikunnan, joka valmistelee seurakuntaraportin kirkon tavoite- ja toimintaohjelman täytäntöönpanosta seurakunnassa. Valtuuston jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka työskentelevä toimikunta kuulisi työntekijöitä, seurakuntalaisia ja järjestöjä ja raportoisi työstään valtuustolle sen lakisääteisissä kokouksissa.

Teksti: Anu Miller

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset