26.10.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto kokoontui 19. lokakuuta käsittelemään niin seurakunnan kiinteistöihin, talouteen kuin henkilöstöön ja vaaleihin liittyviä asioita. Kokouksen pöytäkirja on 26.10. julkaistu seurakunnan sivuilla heti sen allekirjoittamisen jälkeen.

 

Veroprosenttiin ei esitetä korotuksia

Neuvosto käsitteli kokouksessaan seurakunnan vuoden 2024 tekemisen suunnitelmaa ja talousarvioesitystä vuodelle 2024 sekä seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitelmaa vuosille 2024-2026, ja nämä lähetettiin valtuuston hyväksyttäviksi budjettikokoukseen 9.11.

Neuvosto esittää lisäksi valtuustolle, että hautojen hintoihin, hoitomaksuihin ja hautauskustannuksiin tulee kolmen prosentin korotus vuoden 2023 tasosta. Veroprosenttiin sen sijaan ei esitetä korotusta, vaan valtuustolle esitetään sen pitämistä nykyisellään (1,8%).

Seurakunnan sopeuttamissuunnitelma sen sijaan päätettiin palauttaa valmisteluun.

 

Myllypuron kanttori siirtyy luostarikilvoittelijaksi

Kokouksessa käsiteltiin myös  kahta henkilöstöasiaa, jossa toisessa oli kyse irtisanoutumisesta ja toisessa eläkkeelle siirtymisestä.

Neuvosto kiitti eroanomuksen jättänyttä Myllypuron kappelin kanttori Maria Susunaa tämän tekemästä arvokkaasta työpanoksesta ja pyysi hiippakunnan piispaa avaamaan kyseisen kanttorin toimen. Kanttori Maria Susuna on kertonut siirtyvänsä luostarikilvoittelijaksi Viroon Saarenmaalle.

 

Kiinteistöjen tulevaisuus jälleen valtuuston käsiteltäväksi

Neuvosto käsitteli kokouksessa kiinteistölautakunnan tekemää esitystä Unioninkatu 39 ja Liisankatu 29 kiinteistöjen tulevaisuudesta. Esityksessä vertailtiin kahta valtuuston 1.9.2022 rajaamaa vaihtoehtoa. Pöytäkirjassa todetaan, että kiinteistölautakunnan esityksessä on huomioitu kiinteistöjen heikko kunto ja sen aiheuttama vaara yleisölle sekä siitä johtuva pakollisten korjausten välttämättömyys. Neuvosto lähettää esityksen valtustoolle päätöksentekoa varten. Valtuuston seuraava kokous pidetään 9.11.2023.

 

Vaalien uusi ajankohta jäi pöydälle

Neuvoston kokoukjsessa ei kokouksen pöytäkirjan mukaan ehditty käsittelemään vaalilautakunnan 27.9.2023 tekemää esitystä seurakunnanvaltuuston vaaleista. Vaalilautakunta esitti seurakunnanvaltuuston vaalien uudeksi ajankohdaksi 3.3.-17.3.2024. Vaalikuulutus piti esityksen mukaan antaa 10.11.2023.

Neuvoston päätös siirtää vaaleja koskeva päätöksenteko seuraavaan kokoukseen viivästyttää aikataulua, eikä vaaleja näin pystytä toimittamaan vaalilautakunnan esittämän aikataulun mukaan.

Neuvoston seuraava kokous pidetään 16. marraskuuta.

 

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvoston 19.10.2023 kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla (pdf).

Neuvoston sivut

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset