Kuvituskuva: Pixabay

19.10.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto päätti 12.10.2022 kokouksessaan jättää seurakunnanvaltuuston 1.9. kokouksen päätökset toimeenpanematta.

Kokouksen pöytäkirjassa neuvosto toteaa, että valtuuston 1.9.2022 kokouksessaan tekemät päätökset eivät ole syntyneet laillisessa järjestyksessä ja siksi neuvosto ei voi toimeenpanna niitä. Neuvosto kiinnittää vakavasti huomiota siihen, että valtuuston tulee noudattaa seurakuntaa koskevaa lainsäädäntöä toiminnassaan.

Neuvostossa äänestettiin asiasta ja 1.9. kokouksen toimeenpanematta jättämisen puolesta äänesti kuusi ja kokouksen vahvistamisen puolesta viisi neuvoston jäsentä.

Neuvosto päätti siten palauttaa seurakunnanvaltuustolle asialistan asiat uudelleen käsiteltäväksi.

Rinnakkainen kokouskutsu katsottiin kirkkoa velvoittavien säännöksien vastaiseksi

1.9. pidettiin valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkinin koollekutsuma kokous. Kyseessä oli rinnakkainen kokous, joka kutsuttiin koolle Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon koollekutsuman kokouksen jälkeen. Neuvosto on katsonut, että koska hiippakunnan piispa oli jo kutsunut valtuuston koolle käsittelemään asialistalla olevia asioita, valtuuston puheenjohtajalla ei ollut oikeutta kutsua rinnakkaista kokousta koolle käsittelemään samoja asioita.

Päätöksen perustelussa käytettiin jo aiemmin valtuutetuille lähetettyä julkisoikeuden dosentti ja emeritus ylituomari Veijo Tarukanteleen 6.10. tekemää lausuntoa, jossa keskityttiin kysymykseen kirkkojärjestyksessä säädetystä toimivallasta kutsua seurakunnanvaltuuston koolle. Lausunnossa Tarukantele katsoo, ettei ole mahdollista, että valtuuston puheenjohtajalla olisi rinnakkainen kutsutoimivalta piispan jo kutsuman kokouksen asialistan mukaisten asioiden käsittelyä ja ratkaisemista varten. Tarukantele päätyy siihen, että seurakunnanvaltuuston valitseman puheenjohtajan kutsu on vastoin ortodoksista kirkkoa velvoittavia säännöksiä. Tarukanteleen lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan neuvoston pöytäkirjasta tai valtuustolle lähetetystä kokouskutsusta.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen neuvoston puheenjohtajana selventää neuvoston päätöksen merkitystä:

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos valtuusto pitäytyy aikaisemmassa kannassaan, niin neuvosto voi viedä asian kirkollishallituksen käsiteltäväksi.”

Kirkollishallitus käsitteli 28.9.  valtuuston 1.9. kokousta ja totesi, että kokouksen laillisuuden valvonta kuuluu neuvostolle. Kirkkoherra oli hakenut tuolloin kokoukselle toimeenpanokieltoa, sillä oli katsonut, että asialistan asiat tulisi käsitellä hiippakunnan piispan koollekutsumassa kokouksessa.

”Kirkkoherrana toivon vilpittömästi, että arkkipiispan koollekutsuma valtuuston 27.10.2022 kokous on päätösvaltainen ja sen myötä ei ole tarvetta jatkaa rinnakkaiskokusten pitämistä ja voisimme seurakunnassa palata normaaliin hallintokäytäntöön.”

Arkkipiispan oikeus kutsua valtuusto koolle määritellään kirkkojärjestyksessä (88§). Hiippakunnan piispa ei osallistu valtuuston päätöksentekoon. Piispa toimii siis vain kokouksen koollekutsujana ja hänen määräysvaltansa ulottuu siihen, mitä asioita valtuuston tulee kokouksessa käsitellä.

 

Arkkipiispan koollekutsumassa kokouksessa asialistalla henkilövaaleja ja kiinteistöjen tulevaisuudesta päättäminen

27.10. kokouksen asialistalla on muun muassa Järvenpään kanttorin ja hautausmaan kirkon isännöitsijän valinta  sekä kiinteistöjen, Unioninkatu 39 ja Liisankatu 29 sekä Mannerheimintie 8 kiinteistöjen tulevaisuudesta päättäminen. Hiippakunnan piispa on asettanut Maria Verikovin ehdolle Järvenpään kanttorin toimeen. Verikov on myös syyskuusta lähtien väliaikaisesti hoitanut Järvenpään kanttorin tehtäviä, kunnes hänen valintansa on vahvistettu.

Valtuuston 27.10. kokouksen asialistaan voi tutustua tästä. Asialistalla lukee ensimmäisen kokouksen aika 29.8. Kokousta on jouduttu jatkamaan useita kertoja. Valtuusto kokoontuu saman asialistan äärelle neljännen kerran.

Kirkkoherra Markku Salminen toivoo, että asialistan asiat saataisiin käsiteltyä arkkipiispan koollekutsumassa kokouksessa.

”Tämän jälkeen valtuusto voi jälleen keskittyä käyttämään keskeisintä valtaansa eli budjettivaltaa käsitellessään lakisääteisessä kokouksessa seurakunnan talousarviota vuodelle 2023 sekä TTS-suunnitelmaa vuosille 2023-2025.”

Valtuuston budjettikokous pidetään 10.11. kello 17 Helsingin keskustassa seurakuntasalilla.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia ja niitä voi tulla seuraamaan paikan päälle.

 

Aiheesta seurakunnan sivuilla: 

Arkkipiispan koollekutsumaa valtuuston kokousta jatketaan 27.10.  – valtuutettuihin vedotaan, jotta kokous saataisiin päätösvaltaiseksi

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset