6.6.2019

Uudet edustajat seurakunnanvaltuustoihin valitaan syksyllä. Ehdokasasettelu on jo alkanut!

Seurakunnanvaltuuston vaaleihin ehdokkaaksi asettuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen. Kirkkolain mukaan seurakunnan luottamustoimiin on vaalikelpoinen ”ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen”.  Seurakuntien päätoimiset työntekijät eivät voi asettua ehdolle.

Ehdokkaaksi pääsemiseen tarvitaan kahden 16 vuotta täyttäneen, äänioikeutetun seurakuntalaisen kirjallisesti tekemä esitys. Seurakuntalaiset voivat asettaa ehdokkaita ainoastaan omalta vaalialueeltaan.

Vaalialueet:
Helsinki
Espoo ja Kauniainen
Vantaa
Keski- ja Itä-Uusimaa
Länsi-Uusimaa

Ehdokkaita asetetaan kirjallisen lomakkeen kautta. Lomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastoista ja tästä. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vähintään kahden seurakuntalaisen allekirjoitus.

Samalla kertaa voi ehdottaa useampia ehdokkaita. Ehdokkailta täytyy kysyä suostumus ehdokkaaksi asettamiseen ja ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa ehdokkaaksi allekirjoituksellaan.

Ehdokasasettelua koskevat asiakirjat on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 19.9.2019 klo 14.00 mennessä. Osoite: Liisankatu 29 A, 00170 Helsinki. Tämän jälkeen vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon, joka julkaistaan 4. lokakuuta.

Lue lisää

Kuulutus seurakunnan valtuuston vaalista 2019

Vaalien aikataulu

Usein esitettyjä kysymyksiä

Kuva: Vlada Wahlsten


Seuraa vaalien kulkua nettisivujen seurakuntavaalit -osiossa.

Kategoriat Seurakuntavaalit