4.9.2020

Uudistuvan seurakuntamme edustajat seurakunnanvaltuustoihin valitaan syksyllä. Ehdokasasettelu jatkuu vielä 17.9. saakka.

Seurakunnanvaltuuston vaaleihin ehdokkaaksi asettuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen. Kirkkolain mukaan seurakunnan luottamustoimiin on vaalikelpoinen ”ortodoksisesta kristillisestä vakaumuksesta tunnettu äänioikeutettu seurakunnan jäsen, joka ei ole vajaavaltainen”.  Seurakuntien päätoimiset työntekijät eivät voi asettua ehdolle.

Ehdokkaaksi pääsemiseen tarvitaan kahden 18 vuotta täyttäneen, äänioikeutetun seurakuntalaisen kirjallisesti tekemä esitys. Seurakuntalaiset voivat asettaa ehdokkaita ainoastaan omalta vaalialueeltaan.

Vaalialueet:
Helsinki
Espoo ja Kauniainen
Vantaa
Keski- ja Itä-Uusimaa
Länsi-Uusimaa
Lahti
Hämeenlinna

Ehdokkaita asetetaan kirjallisella lomakkeella. Lomakkeita on saatavilla kirkkoherranvirastoista ja tästä. Asiakirjassa on oltava ehdokkaan täydellinen nimi, syntymäaika, kotikunta, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja vähintään kahden seurakuntalaisen allekirjoitus.

Samalla kertaa voi ehdottaa useampia ehdokkaita. Ehdokkailta täytyy kysyä suostumus ehdokkaaksi asettamiseen ja ehdokkaan on vahvistettava suostumuksensa ehdokkaaksi allekirjoituksellaan.

Ehdokkaat tulee ilmoittaa seurakuntamme asiakaspalveluun viimeistään torstaina 17.9. kello 14 mennessä. Lisätietoja saa täältä. 

Tämän jälkeen vaalilautakunta laatii ehdokasluettelon kokouksessaan 23.9.

Lue lisää

Uuden seurakuntamme vaalit lähestyvät – ehdota hyvää ehdokasta sähköisesti tai asetu itse ehdolle

Kuulutus seurakunnan valtuuston vaalista 

Uudet valtuustovaalit syksyllä

Kuva: Vlada Wahlsten


Seuraa vaalien kulkua nettisivujen seurakuntavaalit -osiossa.

Kategoriat Seurakuntavaalit