Kuva: Helsingin ortodoksinen seurakunta

11.5.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston tilinpäätöskokous pidettiin Helsingissä seurakuntasalilla 11. toukokuuta.

Kokouksessa valtuusto hyväksyi ja vahvisti seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Valtuusto esittää huolensa siitä, millä aikajänteellä toiminta sopeutetaan verovaroihin ja liitti tilinpäätöksen oheen tekstin, jossa esitti muun muassa huolensa siitä, että joitakin valtuustoaloitteita on jäänyt neuvostossa käsittelemättä.  Kirkkoherra Markku Salminen puolestaan nosti kokouksessa esille valtuustoaloitteiden ennätyksellisen suuren määrän ja työntekijöiden kuormittuneisuuden.

Tilinpäätöskokouksessa hyväksyttiin ja vahvistettiin myös Sammeli Pamilon muistorahaston sekä Alexander Marschanin rahaston viime vuoden tilinpäätökset.

Valtuusto päätti, että jatkossa seurakunnan toiminnasta kerrotaan myös kootusti vuosikertomuksessa. Kuluvasta vuodesta, joka on samalla Suomen ortodoksisen kirkon autonomian 100-vuotisjuhlavuosi, laaditaan erillinen myös erityisesti seurakuntalaisille suunnattu vuosikertomus.

 

Valtuustovaaleissa uusi aluejako – Jefim Brodkinin vastaesitys voitti täpärästi äänestyksessä

Valtuuston kokouksessa päätettiin tulevien syksyn valtuustovaalien aluejaosta ja kunkin seurakunnan vaalialueen valittavien valtuutettujen määrästä.

Valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin oli tehnyt kokoukseen vastaesityksen, jossa esitti muutosta neuvoston ja vaalilautakunnan tekemään vaalialuejakoon. Esityksessä vaalialueet noudattavat yleisesti käytettyjä maakuntarajoja ja valtuutettujen määrä noudattaa jäsenmäärää kullakin alueella.

”Yleisesti käytössä olevat aluejaot ovat tavalliselle seurakuntalaiselle luontevammin ymmärrettävissä, mikä on välttämätöntä äänestämisenkin kannalta. Lisäksi kirkollishallitus on 3.5.2023 antanut vaaliohjeen, jonka mukaan vaalialueilta tulee valita edustajia suhteellisesti väkilukuun verrattuna”, perusteli Jefim Brodkin uutta vaalialuejakoa.

Uudessa jaossa Helsingin alueella on 9 valtuutettua, Vantaan ja Espoon alueilla kullakin 3 valtuutettua, Keski- ja Itä-Uusimaalla 3 valtuutettua, Länsi-Uusimaalla 1 valtuutettu sekä Hämeen alueelta, johon kuuluvat muun muassa Hämeenlinna ja Lahti, yhteensä 2 valtuutettua.

Esitys sai osakseen kritiikkiä erityisesti Hämeenlinnan ja Lahden alueiden valtuutetuilta sekä seurakuntamme kirkkoherra Markku Salmiselta, sillä se ei noudata muun muassa entisten Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien rajoja ja näiden alueiden edustajat myös menettävät kaksi valtuustoedustajan paikkaa.  Myös Länsi-Uusimaa menettää estiyksessä yhden paikan. Helsingin alueelle puolestaan tulee kaksi lisäpaikkaa, mikä vastaa myös alueen jäsenmäärää. Kokouksessa käytiin kiivasta keskustelua vaalialueiden merkityksestä, demokratiasta ja edustuksellisuudesta. Keskustelun päätteeksi äänestettiin, ja uusi aluejako eli Brodkinin tuoma vastaesitys voitti äänestyksen täpärästi yhdellä äänellä.

Kyseessä on nyt yhdistyneen seurakunnan ensimmäiset vaalit, joissa valtuusto on ottanut kantaa ja päättänyt vaalialuejaosta.

Katso uusi aluejako äänestyksen voittaneesta vastaesityksestä (pdf)
Valtuuston kokouksen esityslistasta voi tarkistaa neuvoston esittämän, edellisten vaalien mukaisen aluejaon (pdf). 

 

Hautausmaan isännöitsijäksi Juha Hirvonen

Valtuusto valitsi Helsingin Hautausmaan Pyhän profeetta Elian kirkon isännöitsijäksi Juha Hirvosen. Samalla seurakunta kiitti vuosia kirkon isännöitsijänä toiminutta Gaius Säteriä ansiokkaasta tehtävän hoitamisesta.

 

Lisäksi valtuusto päätti palauttaa neuvostolle uudelleenvalmisteluun 35 000 euroa koskevan määrärahan, jonka valtuusto varasi käyttöönsä budjettikokouksessa marraskuussa 2022.

 

Valtuuston seuraavan kokouksen ajankohta tiedotetaan myöhemmin.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan seurakunnan sivuilla pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen.

 

Teksti: Vlada Wahlstén

 


Vaaleilla valittu seurakunnanvaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia.  

Valtuustolla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Kevään kokous on tilinpäätöskokous ja syksyllä valtuusto kokoontuu käsittelemään talousarviota. Näiden lisäksi seurakunnanvaltuusto voi kokoontua tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumana. Seurakunnanvaltuuston jäsenet ja tarkempaa tietoa valtuuston toiminnasta saa valtuustosta kertovalla sivullamme:

Seurakunnanvaltuusto

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset