7.7.2023

Toukokuisessa kokouksessaan seurakunnanvaltuusto esitti seurakunnan jakamista vaalialueisiin niin, että noudatettaisiin joko yleisten vaalien mukaisia maakuntarajoja tai hyvinvointialueiden rajoja. Edustajien lukumäärästä valtuusto vetosi kirkollishallituksen ohjeeseen, jonka mukaan vaalialueilta tulee valita edustajia suhteessa väkilukuun.

Neuvosto haluaa, että vaalijakoa ja valtuutettujen määrää ei muuteta valtuuston haluamalla tavalla vaan noudatetaan hiippakunnan piispan vahvistamaa jakoa ja määrää. Neuvoston esitys mukailee vaalilautakunnan jo aiemmin antamaa esitystä.

Helsingin, Lahden ja Hämeenlinnan seurakunnat yhdistyivät 2020. Yhdistymissopimuksessa määriteltiin valtuuston kokoonpano siirtymävaiheen aikana. Seurakunnanneuvosto pitää yhdistymissopimusta luottamuselimiä sitovana ja vaatii myös valtuustoa noudattamaan sitä, kun se jakaa seurakuntaa vaalialueisiin.

Seurakuntien sulautuessa luvattiin huolehtia tasapuolisesti myös Hämeenlinnan ja Lahden seurakuntien tarpeista. Jotta lupaus toteutuisi, hallinnon on neuvoston mukaan säilytettävä sulautuneiden seurakuntien jäsenten luottamuksensuoja. Sitä valtuuston päätös toteutuessaan rikkoisi räikeästi. Neuvosto korostaa, että se rikkoisi samalla Suomen ortodoksisen kirkon yhteishenkeä sekä sen jäsenten keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta.

Neuvosto toteaa vielä, ettei valtuuston perusteluilla, joissa vaalijaon muutosta vaaditaan hyvinvointialueiden perusteella, ole mitään tekemistä Suomen ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakuntien järjestysmuodon kanssa.

Jos kirkollishallitus hyväksyy seurakunnanneuvoston esityksen, asia palaa valtuustolle ja siitä päätetään uudelleen. Seurakuntavaalit järjestetään Helsingin eri toimialueilla 5.-19. marraskuuta 2023.

Teksti: Hanna Lehto-Isokoski

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset