Huolellinen käsihygienia on yksi tärkeä keino koronaviruksen torjunnassa. Kuva: Jacqueline Macou/Pixabay

29.11.2021

Yleistä

Helsingin hiippakunnan koronatiimi suosittelee Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla ortodoksisen kirkon ja seurakuntien toimintaan osallistumista nykyisessä epidemiatilanteessa vain koronavirusta vastaan rokotettuna. Rokote on tehokas tapa suojautua koronavirustartunnalta ja heikentää koronavirukseen sairastuttaessa sairauden voimakkuutta sekä tartuttavuutta. Pahentuneen tautitilanteen vuoksi Suomen päivitetyssä rokotusstrategissa rokotusten painopisteenä on jatkossa tartuntojen välttäminen (https://yle.fi/uutiset/3-12203680) eikä pelkästään kuolemien estäminen.

Mihinkään seurakunnassa järjestettävään toimintaan ei osallistuta oireisena.

Kaikessa toiminnassa noudatetaan tehostettua hygieniaa eli oikeanlaista käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa, maskien käyttöä sekä mahdollisimman väljää sijoittumista tiloihin. Mikäli tilassa on merkityt paikat, kuten ruokailutilassa tuolit osallistujille, näitä noudatetaan.

Kaikkea fyysistä kontaktia tulee edelleen välttää (ikonien ja muiden kirkollisten esineiden koskeminen, kättely, kristottaminen eli poskisuudelmat, halaaminen jne.)

Kaikessa seurakunnan toiminnassa, niin jumalanpalveluksissa kuin pyhissä toimituksissakin sekä leireillä, kerhoissa ja kursseilla, noudatetaan edelleen tartuntatautilain väliaikaista pykälää 58 c, joka on voimassa koko maassa 30.6.2022 asti. Säädös velvoittaa ehkäisemään epidemian leviämistä. Seurakunnan tiloissa tulee noudattaa huolellista käsihygieniaa, hygieniaohjeet ovat nähtävillä ja pinnat puhdistetaan tehostetusti. Oleskelu kaikissa seurakunnan tiloissa järjestetään niin väljästi kuin se on mahdollista.

Jumalanpalvelukset ja ehtoollinen

Kirkkotilassa tulee olla käsidesit niin kirkkosalissa kuin alttarissa. Kirkkoon saapuvia ohjeistetaan käsienpesuun ja käsidesin käyttöön kirkkoon saapuessaan ja kirkosta poistuessaan. Myös vahva suositus maskien käytöstä on hyvä olla esillä näkyvällä paikalla.

Vahtimestarit ohjeistavat palvelukseen osallistujia asettumaan tilaan mahdollisimman väljästi.

Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään mahdollisimman pian käytön jälkeen polttamalla. Ehtoolliselle voi osallistua myös jumalanpalvelusten ulkopuolella sopimalla asiasta papin kanssa etukäteen. Jälkiviiniä ei jaeta.

Maskien käyttö

Seurakuntien työntekijät ovat velvoitettuja käyttämään maskia kaikissa sisätiloissa tapahtuvissa työtehtävissä, eli aina, kun ollaan työpaikalla. Maskien käyttö on suositeltavaa myös ulkona muiden ihmisten läsnä ollessa, erityisesti kokoontumisissa ja ruuhkaisilla paikoilla. Kostunut maski tulee kuitenkin vaihtaa välittömästi uuteen.

Mikäli terveydellistä estettä ei ole, sekä kirkkokansa että työntekijät käyttävät maskeja koko ajan ehtoolliseen osallistumisen hetkeä lukuun ottamatta.

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön. Keskustele tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa, jos terveydentilasi vaikeuttaa kasvomaskin käyttöä.

Maskien käytön tarpeellisuus perustuu THL:n uuteen maskisuositukseen sekä THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukkoon, joiden perusteella on arvioitu toimintaamme liittyvää koronaviruksen tartuntariskiä ja leviämispotentiaalia.

Kokoava toiminta

Seurakuntien kokoavaa toimintaa, kuten kerhoja, kirkkokahveja sekä hallinnon kokouksia voidaan järjestää tehostettu siivous ja voimassa olevat hygieniakäytänteet, kuten oikeaoppinen käsihygienia ja maskien käyttö, huomioiden.

Kirkkokahveilla pyritään välttämään jonojen muodostumista.  Käsihygieniasta (käsien pesu sekä käsihuuhde) huolehditaan ennen koskemista yhteisiin ottimiin tai kahvipannuihin. Perhekuntien on hyvä pitää turvavälejä toisiin tartuntariskien minimoimiseksi. Maskia suositellaan käytettäväksi kahvitteluaikaa lukuun ottamatta tiloissamme koko ajan (esimerkiksi jonotus, astioiden palautus ja keskustelut). Samat ohjeet soveltuvat muihin ruokailuja sisältäviin kerhoihin ja tapahtumiin.

Lapsi-, nuoriso- ja perhetoiminnassa pidetään edelleen kirjaa osallistuvista, mutta ilmoittautumista jumalanpalveluksiin, kerhoihin ja kursseille ei vaadita.

Leiritoimintaa järjestetään epidemiologisen harkinnan perusteella, peruuntumiset ovat mahdollisia.

Vapaaehtoistyötä voidaan tehdä vapaaehtoistyön koordinaattorin välttämättömyysharkinnan perusteella.

Tilojen vuokraaminen ulkopuolisille tai työntekijöiden yksityiskäyttöön

Seurakuntien tiloja vuokrataan tilojen tehostettu siivous ja voimassa olevat hygieniakäytänteet, kuten oikeaoppinen käsihygienia ja maskien käyttö, huomioiden. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan tätä ohjetta.

Kirkkolaulu

Suosittelemme enintään kymmenen hengen kuoroharjoituksia, joissa kaikkia annettuja hygieniaohjeita tulee noudattaa. Yli kymmenen hengen harjoituksissa tulee kerätä osallistujalista mahdollista tartunnanjäljitystä varten. Henkilörajoitus perustuu THL:n riskipotentiaalin arviointitaulukkoon.

Palveluksista vastaa kanttori ja enintään kolme laulajaa. Yhteislaulu on toistaiseksi kielletty kaikissa seurakunnan palveluksissa ja toiminnoissa koko seurakunnan alueella. Mikäli palveluksessa käytetään äänentoistoa ja yhteistä mikrofonia, on mikrofoni syytä puhdistaa käyttäjien välillä.

Jumalanpalvelukset verkossa jatkuvat

Jumalanpalveluksia on mahdollista seurata verkkolähetyksinä. Uspenskin katedraalin jumalanpalveluksia voi seurata suoratoistona seurakunnan YouTube-kanavalla. Muiden pyhäköiden jumalanpalveluksia voi seurata muun muassa niiden Facebook-sivujen kautta.

Epidemiatilanteen seuranta ja kehittyminen

Mahdollisista seurakunnassa ilmenevistä koronavirusinfektioista tai altistumistilanteista tiedotetaan yleisellä tasolla. Mahdolliset altistumistilanteet kartoitetaan yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Lähityötehtävissä ei ole henkilöstöä, joka olisi määrätty karanteeniin.

Koronatiimi seuraa viranomaisohjeita sekä ajankohtaista ja alueellista epidemiatilannetta säännöllisesti. Näihin ohjeisiin voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset