Huolellinen käsihygienia on yksi tärkeä keino koronaviruksen torjunnassa. Kuva: Jacqueline Macou/Pixabay

25.3.2022

Yleistä – vähennetään yhdessä tartuntariskejä

Helsingin hiippakunnan koronatiimi suosittelee Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon johdolla ortodoksisen kirkon ja seurakuntien toimintaan osallistumista nykyisessä epidemiatilanteessa vain koronavirusta vastaan rokotettuna. Rokotukset vähentävät tehokkaasti riskiä koronataudin vakavalle muodolle ja sairaalahoidon tarpeelle.

Jokaisen oma vastuullinen toiminta korostuu. On entistäkin tärkeämpää pitää huolta sekä itsestään että lähimmäisestään noudattamalla yleisiä suosituksia hygieniakäytännöistä ja maskin oikeaoppisesta käyttämisestä.

Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa noudatetaan edelleen kaikissa toiminnoissa tartuntatautilain 58 c pykälän (Tartuntatautilain väliaikainen pykälä 58 c on voimassa koko maassa 30.6.2022 asti) ja mahdollisia tartuntatautilain 58 d pykälän säädöksiä ja niihin pohjautuvia ohjeistuksia. Säädös velvoittaa ehkäisemään epidemian leviämistä. Seurakunnan tiloissa tulee noudattaa huolellista käsihygieniaa, hygieniaohjeet tulee olla nähtävillä ja pinnat puhdistetaan tehostetusti.

Maskeja suositellaan erityisesti ruuhkatilanteissa

Seurakunnassa suositellaan edelleen kaikille yli 12-vuotiaille maskin käyttöä ruuhkatilanteissa, erityisesti sisätiloissa, kuten jumalanpalveluksissa,  ja kohdatessa koronan osalta riskiryhmään kuuluvien kanssa. Riskiryhmiin kuuluville koronatiimi suosittelee FFP2- hengityssuojaimia.

Yleinen vahva maskisuositus kuitenkin poistuu. Taustalla ovat myös THL:n linjaamat uudet ohjeet. THL on purkanut vapaa-aikaa koskevan yleisen maskisuosituksensa muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. (Lue lisää THL:n sivuilla)

Jumalanpalveluksiin osallistutaan vain terveinä

Toimintaan tulisi osallistua vain terveinä ja oireettomina. Myös positiivisen testituloksen saaneena oireettomana tulee pysyä eristyksissä viisi päivää ennen toimintaan osallistumista. Koronatiimi suosittelee koronarokotteiden ottamista ajallaan.

Kirkkoon saapuessa tulisi puhdistaa kädet käsidesillä tai käsienpesulla. Myös kirkosta poistuttaessa suositellaan käsien desinfiointia tai pesua.

Kirkossa noudatetaan oikeanlaista käsi-, yskimis- ja aivastamishygieniaa.

Ikoneja ja ristiä kunnioitetaan kumartamalla. Samoin siunausta pyydettäessä vain kumarretaan.

Ehtoollinen jaetaan edelleen puukuitulusikoilla

Ehtoollinen jaetaan edelleen kertakäyttöisillä puukuitulusikoilla, jotka hävitetään mahdollisimman pian käytön jälkeen polttamalla. Ehtoolliselle voi osallistua myös jumalanpalvelusten ulkopuolella sopimalla asiasta papin kanssa etukäteen. Jälkiviiniä ja kirkkoleipää ei suositella jaettavaksi. Mikäli kirkkoleipää kuitenkin jaetaan, tulisi huolehtia käsien puhdistamista ennen leivän ottamista.

 

Kirkkolaulu – yhdessä laulaminen jälleen mahdollista

Kuoroharjoitustoimintaa toteutetaan noudattaen kaikkia voimassa olevia hygieniavarotoimia.

Yhteislaulu on sallittua. Mikäli palveluksessa käytetään äänentoistoa ja yhteistä mikrofonia, on mikrofoni syytä puhdistaa käyttäjien välillä.


Kokoontumiset – huolehditaan riskiryhmiin kuuluvista

Kokoavaa toimintaa voidaan järjestää paikalliset tilat ja henkilöresurssit huomioiden.

Leirejä voidaan järjestää suunnitellusti.

Erityisesti iäkkäille suunnatussa toiminnassa tulee huolehtia maskien käytöstä.

 

Vapaaehtoistoimintaa jälleen eri puolilla seurakuntaa

Vapaaehtoistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteystyössä vapaaehtoistyönkoordinaattorin kanssa.

Seurakunnan tilat vuokrattavissa esimerkiksi kastejuhlaa varten

Seurakunnan tiloja vuokrataan edelleen edellyttäen, että vuokraaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevia linjauksia.


Epidemiatilanteen kehittymistä seurataan

Mahdollisista seurakunnassa ilmenevistä koronavirusinfektioista tai altistumistilanteista tiedotetaan yleisellä tasolla.

Koronatiimi seuraa viranomaisohjeita sekä ajankohtaista ja alueellista epidemiatilannetta säännöllisesti. Näihin ohjeisiin voidaan tehdä muutoksia tarvittaessa.

Päivitetty 13.5.2022

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset