Käsien peseminen on edelleen tehokas keino suojautua koronatartunnalta. Kuva: Jacqueline Macou/ Pixabay

24.11.2022

Helsingin hiippakunnan koronatiimi on marraskuussa käynnistänyt jälleen toimintansa.

Koronatiimin kokoonpanoon on tullut muutoksia sen jälkeen, kun Elina Pale jätti paikkansa koronatiimissä. Helsingin ja Koko Suomen arkkipiispa Leon nimittämän hiippakunnan koronatiimin puheenjohtajana toimii Kaakkois-Suomen ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Timo Tynkkynen. Muita tiimin jäseniä ovat Turun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Ion Durac ja seurakuntasihteeri Leena Haapala-Lindholm sekä Helsingin ortodoksisen seurakunnasta kirkkoherra Markku Salminen, kasvatustyöntekijä Niina-Maarit Rautamäki ja tiedottaja Vlada Wahlstén sekä asiantuntijajäsenenä keuhkosairauksien erikoislääkäri Paula Pallasaho.

Koronatiimi päivitti kokouksessaan nykyisiä koronaohjeistuksia. Selkeänä perusperiaatteena koronatiimi ohjeistaa noudattamaan toiminnassa THL:n antamia ohjeita ja suosituksia sekä huomioimaan riskiryhmiin kuuluvat toiminnassaan.

”Luotamme työntekijöiden ja seurakuntalaisten harkintakykyyn. Ihmiset ovat jo oppineet jäämään oireisena kotiin ja käyttämään maskia silloin, kun on vielä vaikka yskää jäljellä. Myös epidemiatilanne on onneksemme muuttunut ja nykyisin koronatartuna on useimmiten lievä. Suurimmalla osalla on myös tarvittavat koronarokotukset ja sairastetun taudin tarjoama suoja”, korostaa koronatiimin uusi puheenjohtaja Timo Tynkkynen.

Koronaohjeistuksissa myös korostetaan tilannetajua ja herkkyyttä huomioimaan ympäristötekijät. Esimerkiksi hoivakodeissa vieraillessa noudatetaan siellä voimassa olevia ohjeistuksia ja tällöin myös ehtoollinen jaetaan kertakäyttölusikoista.

”Ehtoollinen jaetaan piispainkokouksen antaman ohjeistuksen mukaisesti yhteisestä lusikasta. Kuitenkin tapauskohtaisesti kertakäyttölusikoiden käyttö on edelleen mahdollista ja papilta voi myös erikseen varata ajan ehtoollisen jakamista varten”, korostaa Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen.

”Voimme myös todeta, että ihmiset ovat alkukuohunnan jälkeen ottaneet yhteiseen ehtoollislusikkaan palaamisen hyvin vastaan, emmekä ole huomanneet muutosta ehtoollisella kävijöiden määrässä”, kertoo isä Markku.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo perusti hiippakunnallinen koronatiimin vuoden 2020 keväällä. Tiimin tehtävänä on ollut toimia arkkipiispan apuna koronaviruspandemian aikaisten käytännön ohjeistuksien laatimisessa .Ohjeet koskevat näin Helsingin, Kaakkois-Suomen ja Turun ortodoksisia seurakuntia.

Koronatiimin toiminta on ollut tauolla sen jälkeen, kun elokuun lopulla piispainkokous päätti siirtyä yhteiseen ehtoollislusikkaan.

Koronatiimi kokoontuu jatkossa tarpeen mukaan, mikäli epidemiloginen tilanne yhteiskunnassa muuttuu ja THL antaa asiassa uusia ohjeistuksia tai muutoin tilanne edellyttää käytössä olevien koronaohjeistuksien päivittämistä.

Toistaiseksi voimassa olevat koronaohjeistukset

Toimintaan tulisi edelleen osallistua vain terveenä ja oireettomana. Myös varmistunut altistuminen koronatartunnalle on syy välttää läheisiä kontakteja ja seurakunnan tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan viiden vuorokauden ajan.

Hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen on edelleen tärkeää. Käsidesiä pidetään saatavilla kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa ja sen käyttöön rohkaistaan ihmisiä.

Maskit ovat henkilökohtaisen suojautumisen välineitä ja niitä voidaan tapauskohtaisesti käyttää. Erityisesti koronan osalta riskiryhmään kuuluvia kohdatessa maskin käyttö on suositeltavaa.

Ehtoollinen jaetaan piispainkokouksen päätöksen mukaisesti yhteisestä lusikasta. Mikäli henkilö ei voi syystä tai toisesta osallistua ehtoolliseen yhteisestä lusikasta, voi papin kanssa sopia erikseen ehtoollisen jaosta. Kertakäyttölusikoiden käyttö ehtoollisen jaossa on edelleen sallittua, erityisesti silloin, kun vieraillaan esimerkiksi hoivakodeissa.

Ehtoollisen jälkeen jaettava jälkiviini- ja leipä eivät ole sakramentteja ja tämän vuoksi jokainen voi itse ratkaista, nauttiiko niitä tai kuinka ne tarjotaan.

Ikoneja ja ristiä suositellaan edelleen kunnioittamaan vain kumartamalla, vaikka niiden suuteleminen ei ole enää kiellettyä.

Pyhäköissä huolehditaan edelleen huolellisesti pintojen puhtaudesta ja desinfioinnista.

Riskiryhmään kuuluvia tavatessa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta ja suojella näin heitä mahdolliselta tartunnalta. Seurakunnan työntekijöille suositellaan maskin käyttöä. Hoivakodeissa ja laitoksissa vieraillessa tulee varmistaa paikallinen koronaohjeistus ja toimia ohjeiden mukaisesti.

Seurakunnan toiminnassa noudatetaan THL:n voimassaolevia ohjeistuksia.

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset