Ortodoksisessa kirkossa ehtoollinen jaetaan perinteisesti yhteisestä lusikasta. Ehtoollinen – Kristuksen ruumis ja veri – on kirkon tärkein pyhä mysteerio.

25.8.2022

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous teki 24.8. yksimielisen päätöksen, jonka mukaan ehtoollinen jaetaan 25.8. alkaen perinteiseen tapaan yhteisellä lusikalla. Päätös koskee koko kirkkoa ja näin ollen myös Helsingin ortodoksista seurakuntaa.

Piispainkokous ei näe, että ehtoollisen jakaminen yhteisellä lusikalla enää mainittavasti vaikuttaisi viruksen leviämiseen.  Piispainkokous nostaa esille, että tartunnan voi nykytilanteessa saada mistä tahansa – esimerkiksi matkalla kirkkoon tai kirkkokahvipöydässä. Piispainkokouksen mukaan kertakäyttölusikoissa pitäytyminen ei siis enää merkittävästi vähennä tartuntariskiä.

Samalla piispainkokous pitää tärkeänä varmistaa, ettei poikkeuksesta tule sääntö ja ettei Suomen ortodoksinen kirkko eroaisi yleisortodoksisesta perinteestä.

Seurakunnan kaikissa pyhäköissä luovutaan tämän päätöksen myötä kertakäyttölusikoista ehtoollisen jaossa.

 

Ehtoollista jaettu kertakäyttölusikoilla koko pandemian ajan

Kaikissa Suomen ortodoksisen kirkon pyhäköissä on koko koronaviruspandemian ajan jaettu ehtoollista poltettavilla kertakäyttölusikoilla. Piispainkokous oli tehnyt asiasta yksimielisen päätöksen 11.3.2020, siis samana päivänä, kun Maailman Terveysjärjestä WHO julisti koronaepidemian pandemiaksi. Tuolloin piispainkokouksen päätöksessä todettiin, että käytäntö on voimassa kaikissa seurakunnissa niin kauan, kunnes hiippakuntien piispat antavat ohjeet paluusta normaalikäytäntöön. Kyseessä oli näin ollen väliaikainen ja ortodoksisessa maailmassa poikkeuksellinen järjestely, jonka turvin ehtoollisen jakamista voitiin jatkaa myös koronapandemian vaikeimmissa vaiheissa.

Piispainkokous perustelee päätöstään yhteiseen ehtoollislusikkaan siirtymisestä epidemiatilanteen muuttumisella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi 27.7.2022 tiedotteen, jonka mukaan Suomessa ollaan siirtymässä koronapandemiasta endemiaan. Endeemisessä tilanteessa tautia esiintyy vakiintuneesti alueen väestössä, eikä sen ilmaantuvuus ole riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä. Viruksen kiertoa väestössä ei siis kyetä pysäyttämään, vaan virus aiheuttaa kausivaihtelun mukaisesti toistuvia epidemioita. Samassa yhteydessä THL muistutti, että Suomessa käytettävät rokotteet estävät hyvin tehokkaasti vakavaa tautia ja kuolleisuutta.

Piispainkokouksen jäseniä ovat kaikki Suomen ortodoksisen kirkon hiippakuntien piispat eli Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo, Oulun metropoliitta Elia sekä Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arseni. Haminan piispa Sergeillä on kokouksessa puheoikeus puheenjohtajan hänet kutsuessa kokoukseen. Piispainkokouksen sihteerinä toimii seurakuntamme Vantaan alueen pappi, rovasti Mikael Sundkvist.

Piispainkokous käsittelee ennen kaikkea kirkon hengellisiä asioita ja valvoo, että kirkolliskokouksen ja kirkollishallituksen päätökset ovat kirkon dogmien ja kanonien mukaisia. Piispainkokouksen tehtävistä sekä aiempien kokouksien pöytäkirjat voi lukea tarkemmin Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla.

Ehtoollisen sakramentista ja merkityksestä voi lukea tarkemmin seurakunnan sivuilla: Juhlat ja toimitukset – Ehtoollinen.

Lähde: Suomen ortodoksinen kirkko

Korjaus: Haminan piispa ei ole piispainkokouksen jäsen, kuten uutisessa aiemmin virheellisesti luki, vaan hänella on piispainkokouksen puheenjohtajan hänet kutsuessa kokoukseen vain puheoikeus. Samaa koskee eläkkeellä olevia piispoja. Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat. 

Kategoriat Uutiset