23.8.2017

Helsingin ortodoksinen seurakunta on rakkaudella palvellut jäseniään jo lähes 200 vuoden ajan. Olen tästä syvästi kiitollinen papistolle ja uskolliselle kirkkokansalle, jotka ovat olleet eturivissä kirkon mission ja todistuksen välittämisessä.

Riippumatta kunkin kulttuuritaustasta Helsingin seurakunnasta on kuluneen 50 vuoden aikana kasvanut varsin monimuotoinen yhteisö kielellisesti ja kulttuurillisesti. Seurakunnassamme eri perinteet täydentävät ja rikastuttavat toisiaan. Se on tuonut pääkaupunkiseudun hengellisyyteen iloa ja heleitä värejä.

Seurakunnan vanhimpia pyhäkköjä ihailtaessa voimme palauttaa mieliimme, miten kauneus, pyhyys ja rakkaus Jumalaan ovat kristillisen uskon luovuttamatonta ydintä. Mitä aidommin tämä ilmenee myös kirkon kaunistuksessa ja meidän omassa elämässämme, sitä ilmaisuvoimaisempaa se on. Rukous tarttuu myös pyhäkön seiniin.

Toivotan iloa ja siunausta Helsingin seurakunnalle elokuun lopun pääjuhlaan.

+Esipaimen Ambrosius