Kuva: Dimitri Tolonen

20.2.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan neuvosto on päättänyt 16. helmikuuta kokouksessaan aloittaa seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen päätösten toimeenpanon. Kyseessä oli hiippakunnan piispan koollekutsuman kokouksen rinnakkainen kokous, jonka päätökset neuvosto oli aiemmin jättänyt toimeenpanematta.  Neuvosto katsoi tuolloin kokouksen koollekutsumisen tapahtuneen säädösten vastaisesti, sillä valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin oli kutsunut valtuuston koolle rinnakkain, samalla asialistalla hiippakunnan piispan, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon kanssa.

Nyt helmikuun kokouksessa seurakunnan neuvosto käsitteli kirkollishallituksen 19.12.2022 päätöstä koskien kirkkoherra Markku Salmisen oikaisuvaatimusta seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen päätöksistä. Kirkollishallitus oli linjannut, että valtuuston syyskuun ensimmäisenä päivänä pidetty kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätökset olivat syntyneet laillisessa järjestyksessä, vaikkakin kokouksen koollekutsuminen samalla asialistalla kuin hiippakunnan piispa, edusti huonoa hallintotapaa. Kirkollishallituksen lainoppinut asiantuntijajäjen, professori Matti Tolvanen ja kirkon palvelukeskuksen lakimies Heino olivat 3.1.2023 antaneet tarkempia ohjeita kirkollishallituksen päätökseen ja heidän ohjeidensa mukaisesti valtuuston 16.1.2023. pidetyssä kokouksessa todettiin, että valtuuston 1.9. kokouksen päätökset ovat lainmukaisia ja että asia on lopullisesti ratkaistu kirkollishallituksessa ja kirkollishallituksen päätös tekee kirkkolain soveltamisen tarpeettomaksi.

Neuvoston kokouksen pöytäkirjassa todetaan, että kirkollishallituksen päätöksessä ei ole menetelty lain ortodoksisesta kirkosta mukaisesta. Neuvosto kuitenkin katsoo, että kirkollishallitus on ratkaissut asian oikaisuvaatimuksen kautta ja näin ratkaissut asian.

Valtuuston 1.9. pidetyssä kokouksessa valittiin Järvenpään kirkon ja alueen kanttorin toimeen Maria Verikov ja myönnettiin Gaius Säterille ero hautausmaan kirkon isännöitsijän tehtävästä. Kokouksessa käsiteltiin myös seurakunnan kiinteistöjen, Liisankatu 29 ja Unioninkatu 39 sekä Mannerheimintie 8 tulevaisuutta ja päätettiin jatkaa näiden valmistelua.  Liisankatu 29 – Unioninkatu 39 kiinteistöjen kohdalla tulevaisuuden näkymät rajattiin kahteen vaihtoehtoon (kiinteistöjen yhtiöittäminen ja osamyynti tai osakorjaus), joiden jatkovalmistelu palautettiin neuvostolle.

Kokouksen pöytäkirja on julkaistu seurakunnan sivuilla 2.9. ja siihen voi tutustua tästä. 

Julkaistu aiemmin seurakunnan sivuilla: 

Kirkollishallitus linjasi: Valtuuston rinnakkainen kokous oli laillinen, vaikkakin edusti huonoa hallintotapaa (28.12.2022)

Neuvosto päätti jättää valtuuston 1.9. kokouksen päätökset toimeenpanematta (18.10.2023)

 

Lue neuvoston 16.2. kokouksen pöytäkirja tästä. 

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset