Arvo Kokkonen johtamassa valtuuston kokousta. Kuva: Vlada Wahlstén

6.2.2023

Kokkonen ArvoHelsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston vuoden ensimmäinen 26. tammikuuta pidetty kokous jää historiaan, sillä tiettävästi ensimmäistä kertaa kokouksen puheenjohtaja vaihtui kesken kokouksen hiippakunnan piispan määräyksellä.

Kokouksen alussa seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen luki arkkipiispa Leon kirjeen, jossa hän määräsi kokouksen tekniseksi puheenjohtajaksi Arvo Kokkosen.

Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 81 §:n 3 momentin mukaan hiippakunnan piispa voi erityisestä syystä määrätä valtuuston puheenjohtajaksi tiettyä kokousta tai tiettyä asiaa varten sopivaksi katsomansa henkilön.

Arkkipiispa Leo perusteli kirjeessä määräystään kokouksen päätöksenteon turvaamisella:

”Katson, että erityisenä syynä puheenjohtajamääräykselle on valtuuston päätöksentekokyvyn turvaaminen.”

Seurakuntalainen, diplomi-insinööri Arvo Kokkonen on edellisen valtuustokauden valtuutettu. Hän toimi edellisellä valtuustokaudella myös puheenjohtajana.

Seurakunnanvaltuusto piti valtuuston puheenjohtajan Jefim Brodkinin esittämän viiden minuutin teknisen tauon, jonka jälkeen Arvo Kokkonen liittyi kokoukseen ja toimi kokouksen puheenjohtajana.

Asiasta uutisoitiin seurakunnan Facebook-sivulla heti kokouksen yhteydessä. Muutamat keskustelijat esittivät huolensa arkkipiispan määräyksen taustoista. Asian voi katsoa liittyvän viime vuonna arkkipiispa Leon suorittamaan seurakunnantarkastukseen, jonka yhteydessä arkkipiispa Leo nosti esille huolen valtuuston päätöksentekokyvystä ja kokouksien sujuvuudesta. Seurakunnantarkastuksen pöytäkirjan voi lukea tästä.

Valtuuston kokous jatkui esityslistan mukaisesti. Puheenjohtaja Arvo Kokkonen ei osallistunut valtuuston päätöksentekoon tai keskusteluun, vaan ainoastaan teknisenä puheenjohtajana jakoi puheenvuoroja ja huolehti, että kokous etenee esityslistan mukaisesti. Valtuusto muun muassa valitsi ehdokkaat kirkolliskokousedustajiksi sekä heidän valitsijamiehet ja varajäsenet. Lue lisää aiheesta täältä:

Valtuusto asetti ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen ja heidän valitsijamiehet

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan seurakunnan sivuilla tästä. 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset