26.1.2023

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto asetti 26.1. kokouksessaan ehdokkaat maallikkojen edustajiksi kirkolliskokoukseen sekä kirkolliskokousedustajien valitsijamiehet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kirkollishallituksen tulee vielä vahvistaa valtuuston esittämät ehdokaslistat ennen varsinaisia vaaleja.

Kirkolliskokouksen maallikkojen edustajien ehdokkaiksi asetettiin: Ritva Bly, Anna Tchervinskij, Ulla Saarinen, Maura Ihatsu, Elina Palola, Maria Mountraki, Kim Kilpinen, Anja Lindström, Sami Sailo, Ludmila Niemi, Tom Wallden ja Jefim Brodkin.

Kaikkiaan 12 ehdokkaasta valitaan lopulta 7 kirkolliskokousedustajaa. Valinnan tekevät valitsijamiehet.

Valtuusto valitsi kokouksessa kirkolliskokousedustajien valitsijamiehiksi ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Valituiksi tulivat (äänimäärä suluissa):

Tuula Hakamies (12) ja henkilökohtaisena varamiehenä Milja Sarlin (7)

Mika Kontkanen (10), varamiehenä  Risto Murto( 7)

Jukka Salminen (10), varamiehenä Inkeri Kaski (6)

Joonas Lyytinen (8), varamiehenä (Sonja Juola 6)

Aila Koivisto (8) varamiehenä Liisa Ratschinsky (6)

Ritva Karttunen (8) varamiehenä Pertti Juntunen (5)

Riitta Pesonen (8) baramiehenä Riitta Hanhimäki (5)

Petra Paljakka (8) varamiehenä Mikko Äikäs (5)

Liisa Heikkilä-Palo (7) varamiehenä Markku Pelkonen (4)

 

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalit toimitetaan Helsingissä 25.3. Papiston edustajien ja kanttorien edustajien vaalit toimitetaan Helsingissä muutamaa päivää aiemmin, 22.3.

Kaikkiaan seurakunnastamme valitaan seitsemän (7) maallikkojen edustajaa ja neljä (4) papiston edustajaa sekä Helsingin hiippakunnan alueelta yksi (1) kanttorien edustaja.

Valittujen kirkolliskokousedustajien eli kirkolliskokouksen jäsenten toimikausi alkaa tämän vuoden kesäkuusta ja kestää aina vuoden 2027 kesäkuuhun saakka.

Kirkolliskokouksen jäseniä ovat kaikki kirkossamme toimessa olevat piispat ja yksitoista papiston edustajaa, kolme kanttorien edustajaa sekä kahdeksantoista maallikkojen edustajaa.

Lue lisää kirkolliskokouksesta ja sen tehtävistä Suomen ortodoksisen kirkon sivuilla: Kirkolliskokous

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset