Valtuuston puheenjohtajisto vuonna 2024: vasemmalta oikealle toinen varapuheenjohtaja Anatoli Lappalainen, puheenjohtaja Jefim Brodkin ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ritva Bly. Teksti ja kuva: Vlada Wahlsten

25.1.2024

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto valitsi 25. tammikuuta kokouksessaan puheenjohtajiston vuodeksi 2024.

Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Jefim Brodkin ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ritva Bly. Toiseksi varapuheenjohtajaksi kokouksessa valittiin diakoni Anatoli Lappalainen.

Valtuusto päätti valita vuodelle 2024 valtuuston sihteeriksi Soili Penttosen, joka on aiemmin toiminut valtuutettuna sekä seurakunnan työntekijänä. Kokouksessa valtuusto kiitti johdonsihteeri Lasarus Jalosta tekemästään työstä valtuuston sihteerinä.

Kokouksessa myös luettiin kolme valtuustoaloitetta: Anja Lindströmin aloite koskien päätöksenteon ja niiden päätösten vaikutuksen ja toimeenpannon seurantaa, Elise Tammisen aloite seurakunnan jakamisesta ja uuden seurakunnan perustamisesta sekä toinen Elise Tammisen aloite Unioninkatu 39 ja Liisankatu 29 kiinteistöjen yhtiöittämiseksi.

Kyseessä oli historiallinen järjestäytymiskokous, jossa viime vuonna kautensa päättänyt valtuusto kokoontui jatkamaan toimintaansa aina siihen saakka, kunnes uusi valtuusto valitaan. Kirkollishallitus on lähettänyt valtuustolle (20.12.2023) toimintaohjeen, jossa viitataan jatkuvuusperiaatteeseen. ”Neljän vuoden toimikaudeksi valittujen seurakunnan-valtuuston jäsenten toimikausi jatkuu neljän vuoden määräajan jälkeen, kun vaaleja ei ole toimitettu ennen vaalikauden loppua, kunnes luottamustoimet on täytetty uudelleen. Valtuuston toimikauden jatkuessa jatkuvat myös sen valitsemien toimielinten, seurakunnanneuvoston, kiinteistölautakunnan, kirkonisännöitsijän ja vaalilautakunnan toimikaudet.”

Kirkollishallituksesta annettujen toimintaohjeiden mukaan valtuuston ja neuvoston tulee rajoittaa toimintansa vain välttämättömiin asioihin, kuten tilinpäätöksen myöntämiseen ja vahvistamiseen, työntekijöiden valintoihin ja budjetin talousarvion sekä toimintusauunnitelmien vahvistamiseen:

”Vallitsevassa poikkeustilanteessa valtustoon ja muiden toimielinten on kuitenkin syytä rajoittaa toimintansa sellaisiin asioihin, jotka eivät siedä lykkäystä.”

Poikkeustilanne johtuu valtuustovaalien keskeytymisestä ja lykkääntymisestä. Valtuustovaalit oli määrä pitää viime vuoden marraskuussa. Kirkollishallitus kuitenkin kumosi 20.9. valtuuston päätöksen uudesta vaalialuejaosta. Kaksi valtuutettua, Jefim Brodkin ja Anja Lindström ovat valittaneet kirkollishallituksen 20.9.2023 päätöksestä hallinto-oikeuteen. Vaaliasiassa ei voida edetä, ennen kuin hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Vaalien uusi ajankohta ei ole näin ollen tiedossa. 

Valtuuston kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia ja niitä voi tulla seuraamaan paikan päälle. Valtuuston kokous myös lähetettiin suoratoistona Helsingin ortodoksisen seurakunnan YouTube-kanavalle. Verkkolähetyksessä oli kuitenkin useita teknisiä häiriöitä. Seurakunta pahoittelee internetyhteyden katkoksista johtuvaa häiriötä lähetyksessä.

Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Kirkollishallituksen toimintaohje valtuuston vuoden ensimmäiseen kokoukseen

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset