Kuvituskuva: Pauliina Happo

6.10.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuusto kokoontui arkkipiispa Leon koollekutsumaan kokoukseen 6.10. Kyseessä oli 29.8. ja 7.9. kokouksien jatkokokous.

Kokouksen teknisenä puheenjohtajana toimi arkkipiispa Leon määräämänä seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen. K0kouksen puheenjohtajaksi kutsuttu Arvo Kokkonen oli sairaustapauksen vuoksi estynyt toimimaan kokouksen puheenjohtajana.

Valtuuston kokoukseen saapui kaikkiaan 9 valtuutettua. Kokouksen päätösvaltaisuuteen tarvitaan vähintään 11 valtuutettua, sillä päätösvaltaisuuteen tarvitaan vähintään puolet valtuutetuista. Kokouksessa ei ollut paikalla yhtäkään Helsingin alueen edustajaa.

Asiasta ilmoitetaan arkkipiispa Leolle, joka määrää kokouksen jatkamiselle uuden ajan ja kokoukselle teknisen puheenjohtajan.

 

Valtuuston 1.9. kokous neuvoston käsiteltäväksi

Arkkipiispa Leon alun alkaen koollekutsuman valtuustoon kokouksen asioita on jo käsitelty valtuuston puheenjohtaja Jefim Brodkinin koollekutsumassa kokouksessa 1.9. Tuolloin kiinteistöjä koskevat asiat lähetetiin jatkovalmisteluun ja Järvenpään alueen kanttoriksi valittiin Maria Verikov.

Brodkin oli lähettänyt kokouskutsun vasta sen jälkeen, kun arkkipiispan koollekutsuma kokous jouduttiin siirtämään ensimmäisen kerran sairaustapauksen vuoksi elokuun alkupuolella.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen on tehnyt kirkollishallitukselle oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii kirkollishallitusta kumoamaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston 1.9.2022 kokouksen ja siinä tehdyt päätökset säädösten vastaisina. Oikaisuvaatimusta täydentävässä kirjeessä vaaditaan myös päätösten täytäntöönpanon kieltämistä siihen saakka, kunnes kirkollishallitus on ratkaissut asian.

Kirkollishallitus ei 28.9. kokouksessaan määrännyt kokoukselle täytäntöönpanokieltoa, vaan totesi että seurakunnanneuvoston tehtävänä on seurakunnanvaltuuston päätösten laillisuusvalvonta. Kirkollishallituksen 28.9. kokouksen pöytäkirjan voi lukea kokonaisuudessaan Suomen ortodoksisen kirkon sivuilta. 

Seurakunnanneuvosto kokoontuu 12.10. Kokouksessa käsitellään muun muassa valtuuston 1.9. kokousta.

 

Kategoriat Ajankohtaista Uutiset