11 valtuutettua ilmoitti kokouksen edellä esteestä. Kuva: Vlada Wahlstén

15.12.2022

Helsingin ortodoksisen seurakunnan valtuuston III ylimääräinen kokous ei ollut 15.12. päätösvaltainen, sillä alle puolet valtuutetuista pääsi osallistumaan kokoukseen. Paikalla 9 kaikkiaan 21 valtuutetusta. 11 valtuutettua oli ilmoittanut esteestä.

Kyseessä oli viides kerta, kun valtuusto kokoontui saman asialistan äärelle Helsingin hiippakunnan piispan, arkkipiispa Leon koollekutsumana. Myös kaikilla edellisillä kerroilla, 29.8.. 7.9., 6.10. ja 27.10. kokous ei saavuttanut päätösvaltaisuutta. Tähän mennessä seurakunnanvaltuuston puheenjohtaja Jefim Brodkin ei ole halunnut enempää kommentoida, miksi juuri piispan koollekutsumat kokoukset eivät saavuta päätösvaltaisuutta. Brodkin on toivonut, että arkkipiispa Leo omalta osaltaan perustelisi, miksi hän on kutsunut valtuuston koolle ja määrännyt kokoukselle erillisen teknisen puheenjohtajan.

Arkkipiispa Leo on aiemmin sanonut kutsuneensa valtuuston koolle perustelluista syistä ja seurakunnantarkastuksessa tekemiensä havaintojen pohjalta. Arkkipiispa Leo suoritti seurakunnantarkastuksen 25.-29.5.2022. Seurakunnantarkastuksen pöytäkirjaan voi tutustua tästä.

Arkkipiispa Leo oli kokouskutsun yhteydessä lähettänyt valtuutetuille kolme lausuntoa, joissa perusteltiin valtuutettujen virkavelvollisuutta osallistua kokouksiin sekä hiippakunnan piispan oikeutta kutsua valtuusto koolle. Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 88§:n 3 momentin mukaan hiippakunnan piispa tai kirkollishallitus voivat kutsua valtuuston koolle. Kokouskutsu on julkaistu myös seurakunnan sivuilla.

Arkkipiispan koollekutsuman kokouksen asialistalla on muun muassa Järvenpään alueen kanttori Maria Verikovin palkkaaminen, Helsingin hautausmaan kirkon isännöitsijän valinta sekä kiinteistöjen tulevaisuudesta päättäminen. Asialista on julkaistu seurakunnan sivuilla. Huomioithan, että asialistalla lukee kokouksen alkuperäinen päivämäärä. 11.8. kokousta jouduttiin siirtämään sairaustapauksen vuoksi.

Seurakuntalaiset ovat ottaneet yhteyttä tiedotukseen ja pyytäneet taustoittamaan tilannetta. Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen on omalta osaltaan pyrkinyt vastaamaan seurakuntalaisten sosiaalisessa mediassa vastaamiin kysymyksiin tässä lokakuussa julkaistussa uutisessa: Valtuuston toistuvat ja rinnakkaiset kokoukset – kirkkoherra taustoittaa tilannetta.